PC računari

NVIDIA Tesla K10 GPU u industrijskoj upotrebi

Prvi Kepler GPU za industriju izlazi na kraj sa masivno komplikovanim zadacima uz ultra efikasnost, neprikosnovenu brzinu i memorijske perfomanse

Kompanija NVIDIA je danas objavila dostupnost NVIDIA® Tesla® K10 GPU akceleratora koji je dizajniran da reši najveće izazove na dva HPC polja, procesiranje podataka pri istraživanju nafte i gasa i procesiranje signala i slike za odbrambenu industriju.

Tesla K10 je bazirana na novoj NVIDIA Kepler™ računarskoj arhitekturi, najbržoj, najefikasnijoj, arhitekturi najboljih perfomansi ikada.

Kepler arhitektura omogućava da se dva Tesla K10 GPU-a visokih perfomansi postave na jednu ploču. Isporučivajući ukupne perfomanse od 5,58 teraflopsa kada su u pitanju proračuni sa pokretnim zarezom i 320 gigabajta po sekundi kada je u pitnaju protok memorije, Tesla K10 je najbrži GPU accelerator na svetu kada je u pitanju propusna moć.

Tesla K10 GPU je predstavljen na GPU tehnološkoj konferenciji (GTC), kao deo serije novih najava kompanije NVIDIA koje možete videti na GTC onlajn portalu za medije.

Seizmička obrada podataka – nafta i gas

Seizmička obrada podataka koristi velike računarske centre kako bi se obradili petabajti informacija o površini planete koji su kreirani uz pomoć reflektujućih seizmičkih talasa. Geofizičari analiziraju rezultujuće 2D i 3D slike kako bi pronašli reserve nafte i gasa i utvrdili najbolje i najsigurnije lokacije za bušotine.

NVIDIA GPU-ovi unapređuju tačnost siezmičkog procesiranja tako što omogućavaju korišćenje detaljnijih i računarski zahtevnijih softverskih algoritama kao što je obrnuta migracija vremena, kompletna inverzija skala talasa i Kirchoff migracija vremena i dubine.

Vodeće softverske kompanije kada je u pitanju procesiranje seizmičkih podataka, uključujući Schlumberger, CGGVeritas i TGS, i kompanije koje se bave naftom i gasom kao što su Chevron, Petrobras, Total, ENI, Repsol i Saudi Aramco koriste GPU-ove kako bi dramatično uvećali svoj nivo uspeha kada je u pitanju pronalaženje novih rezervi. Generisanjem kvalitetnijih slika na povoljniji i brži način, GPU-ovi omogućavaju ovim kompanijama daleko veći stepen tačnosti i samouverenosti kada su u pitanju odluke o bušenju.

“Tesla K10 je neverovatna”, izjavio je Paulo Souza, developer u grupi zaduženoj za geofizičku tehnologiju pri kompaniji Petrobras RTM. “Moja seizmička aplikacija je 1,8 puta brža na K10 u odnosu na Tesla M2090 GPU pri korišćenju iste količine energije. Ova transformaciona tehnologija će dramatično ubrzati naše mogućnosti da nađemo i sigurno dospemo do novih rezervi nafte i gasa dok 90% naše računarske snage dolazi od GPU-ova.”

Procesiranje signala i slika – odbrambena industrija

NVIDIA Tesla K10 GPU može pomoći agencijama da povećaju državnu sigurnost povećavanjem kvaliteta i ubrzavanjem video analize i forenzike kada su u pitanju sigurnosne i policijske službe. GPU-ovi ubrzavaju čak do 100 puta proces analiziranja hiljada video snimaka koje generišu sigurnosne kamere i bezpilotne letelice, omogućavajući tako analistima da bolje indentifikuju pojave i osobe od interesa.

“Ogromne količine video podataka koje generišu sigurnosne kamere i bezpilotne letelice postaju još jedan “big data” problem sa kojim se suočava odbrambena industrija”, izjavio je Yiannis Antoniades, direktor IRS tehnološke grupe u kompaniji BAE Systems. “Sada imamo širok pristup robusnom videu visokog kvaliteta ali često ne možemo analizirati taj video dovoljno brzo kako bi dobili podatke koji mogu dovesti do akcije. GPU-ovi se koriste kako bi ubrzali skoro svaki deo video analitike, od stabilizacije do ortoretifikacije, omogućavajući nam da pružimo stvarne i vredne podatke brže nego ikada ranije.”

Leave a Reply