PC računari

Optički super-čip

Ruski naučnici spremaju revoluciju u telekomunikacionim tehnologijama. U nedavno otvorenoj laboratoriji Sankt-Peterburškog univerziteta informacionih tehnologija, mehanike i optike (SPbGU ITMO) vode se radovi na stvaranju optičkog čipa, koji će dati čovečanstvu dosad neviđene mogućnosti.

Glavni cilj stručnjaka je da stvore optički kompjuter. Današnji računari rade na običnim elektronskim čipovima, čije su mogućnosti ograničene, ispričao je Glasu Rusije rukovodilac laboratorije Pavel Belov:
Optički čip će raditi milion puta brže od elektronskog. Elektronski čip je dostigao svoje granice. U računarima koje imamo danas proizvođači se bore za brzinu, ima problema sa zagrevanjem matične ploče. Optički čip bi rešio sve te probleme, to bi bio ogroman korak napred za komunikacije i računarske tehnologije.

Brzina operacija u optičkim računarima će dostići 640 gigabita u sekundi, odnosno ubrzati internet 100 puta! Optičke čipove je moguće napraviti iz metamaterijala, kojih u prirodi nema, objašnjava Pavel Belov:
Mi specijalno stvaramo te materijale. Odnosno, mi se faktički bavimo stvaranjem određene klase materijala. Obično neke materijale nalaze u prirodi i pokušavaju da saznaju o njihovim svojstvima, a zatim ih primenjuju. Mi radimo obratno: prvo izmišljamo svojstva koja su nam potrebna, a posle ta svojstva stvaramo.

Metamaterijali se već primenjuju u izradi kompaktnih antena za mobilne telefone ili u medicini – za poboljšanje osetljivosti tomografa. Ipak u optičkom dijapazonu nije tako lako napraviti metamaterijale – to je isuviše težak i dugotrajan proces. Iako rezultati mogu biti fantastični. Ko u detinjstvu nije maštao da ima kapu koja ga čini nevidljivim? Ispostavlja se da je sasvim moguće napraviti takvu kapu, kaže Pavel Belov.

Sada su u toku početni eksperimenti za veoma male objekte, čija se veličina meri u mikrometrima. Treba pogledati pod mikroskop da bi se čovek uverio da nevidljiva kapa funkcioniše. U perspektivi je moguće napraviti maskirno odelo za vojsku, u kojoj će biti nevidljiva na određenoj daljini.

Naučnici iz Sankt-Peterburga se nadaju na saradnju sa inovacionim fondom Skolkovo. U inovacionom gradu planiraju stvaranje laboratorije za metamaterijale.

Leave a Reply