PC računari

Pojačana Fujitsu “Dinamička kocka”

Kompanija Fujitsu je objavila globalnu dostupnost tri nova „x86“ blejd-servera, „serverskih oštrica“ za sistem PRIMERGY BX900 poznat kao „Dinamička kocka“. Novi sistemi, među kojima je i blejd-server sa četiri ležišta za procesore, spajaju efikasan hardver i usluge i rešenja iz Fujitsu ponude dinamičkih infrastruktura, sa najnovijom Intel Xeon procesorskom tehnologijom.
Šta je novo:<

  • Novi server sa četiri procesorska mesta, PRIMERGY BX960 S1, koji dodatno pojačava pogodnost upotrebe blejd-sistema za zahtevna procesiranja i aplikacije.
  • Druga generacija PRIMERGY BX920 S2 servera za intenzivne operacije sa diskovima.
  • PRIMERGY BX924 S2 server kao savršena platforma za virtuelizaciju.
  • Osveženje PRIMERGY BX600 blejd-sistema novim procesorima na PRIMERGY BX620 S6 „oštricama“.

Uvedena na tržište pre svega da omoguće veći izbor korisnicima i obezbede veću fleksibilnost u skladu sa promenljivim IT zahtevima, ova tehnološka poboljšanja ujedno proširuju spektar i mogućnosti konfigurisanja PRIMERGY BX900 blejd-sistema, „Dinamičke kocke“.

Novi i osveženi blejd-moduli korisnicima omogućuju da oforme daleko svestranije sisteme i smanje troškove, i prošire scenario potencijalne primene svojih blejd-servera – od veb-servera ili farmi terminal-servera, sa manjim zahtevima za performansama, do servera za baze podataka i konfiguracija za zahtevne aplikacije.

Prve nazavisne procene performansi nove generacije blejd-servera za „Dinamičku kocku“ pokazuju odlične rezultate. Novi PRIMERGY BX960 S1 sa četiri ležišta za procesore postiže izuzetne rezultate na „VMWare VMmark“ testovima, i praktično zauzima prvo mesto u klasi u kategorijama servera sa 24 procesorkih jezgara (sa [email protected] pločica1) i 16-jezgara ([email protected] pločica2). PRIMERGY BX922 S2 je prethodno obezbedio drugi „VMware Vmmark“ rezultat svih vremena na u kategoriji sa 8-jezgara, postigao ([email protected] pločica).3

a poboljšane performanse procesiranja i brzine povezivanja zaslužan je novi „neslepljen“ dizajn Fujitsuovog blejd-servera, po kome se jedna serverska ploča proizvodi sa svim neophodnim komponentama za sva četiri procesora (CPUs), čime se obezbeđuje najkraći put između procesora, memorijskih modula i ulazno-izlaznih tačaka. Za razliku od toga, češći je slučaj da dobavljači jednostavno „prilepe“ dve serverske oštrice sa po dva ležišta za procesore, što dovodi do uskih ulazno-izlaznih grla.

PRIMERGY BX900 S1 – Dinamička kocka

Poznatiji kao „Dinamička kocka“ po svom futurističkom i fleksibilnom dizajnu, PRIMERGY BX900 S1 je osnovni deo sistema, „šasija“ u koju može da se „upakuje“ kompletna dinamička serverska infrastruktura sa maksimalno 18 blejd-servera. „Dinamička kocka“ povećava agilnost posla organizacije dinamičkom raspodelom snage i hlađenja, visokom dostupnošću, skalabilnošću i virtuelizacijom, i istovremeno smanjuje operativne, troškove energije i upravljanja IT sistemom.

Najvažniji predstavljen novitet je blejd-server PRIMERGY BX960 S1, sa četiri ležišta za procesore. U njegove ključne karakteristike ubrajaju se mogućnost memorijskog proširivanja do 512GB, četiri 10 Gigabit Ethernet portova na ploči, i četiri dodatna ležišta za „mezzanine“ kartice. Ranije su takve primene zahtevale daleko veće gabarite, a samim tim i prostor i reusrse za hlađenje sisteme, uz manje mogućnosti za uniformno upravljanje svim scenarijima rada.

PRIMERGY BX924 S2 je novi blejd-server sa dva ležišta za procesore projektovan prvenstveno za virtuelizovana okruženja i podržava širok opseg primena. Jedna od ključnih karakteristika je izuzetno pojačana podrška za virtuelne mašine preko 18 DIMM „slot“-a i 2x 10 Gigabit Ethernet porta na ploči, zasnovana na brzoj Intel LAN tehnologiji.

Blejd-server PRIMERGY BX920 S2 je namenjen jednako za fizička i virtuelna okruženja. Primenama koje su zahtevne u domenu komunikacije sa diskovima, kao u ulozi terminal-servera, pogoduje i siguran rad RAID kontrolerske tehnologije sa privremenom keš-memorijom, kao i rezervna baterija koja osigurava podatke.

PRIMERGYBX600 S3 – Napredni blejd-ekosistem

Među novitetima je i osvežena PRIMERGY BX620 S6 „serverska oštrica“, koja se može koristiti uporedo sa PRIMERGY BX600 S3 modelom. Idealno pogoduje primenama u segmentu srednjih preduzeća, u scenarijima virtuelizacije, kao i za veb i terminal servise. Osvežen model BX620 S6 u pouzdanoj blejd-arhitekturi ima vrhunsku Intel procesorsku tehnologiju, pojačane performanse i energetsku efikasnost.

Leave a Reply