PC računari

POSITIVE dobio Sertifikat o kalibraciji za uređaj WireScopePRO

Novosadska IT kompanija POSITIVE poseduje merni uređaj “WireScope Pro” koji omogućava pouzdano merenje i atestiranje bakarnih i optičkih kablova lokalne računarske mreže (LAN).

Ovaj uređaj je dobio sertifikat o kalibraciji 11. januara 2010. od strane nezavisne laboratorije u Nemačkoj “Agilent Technologies“, čime je potvrđena ispravnost uređaja i validnost njegovih merenja. Merenje računarske mreže ovakvim sertifikovanim mernim uređajem jedini je validan dokument o ispravnosti mreže.

Savremeni tempo poslovanja obično zahteva trenutnu informaciju, a računarske mreže to omogućuju. Informacija, nezavisno od vrste medijuma koji je prenosi, isključivo zavisi od brzine i pouzdanosti računarske mreže. Jedini i pravi način da se ovo utvrdi je atestiranje linkova mreže pomoću uređaja „WireScope Pro”. Prilikom merenja pojedinih konekcija LAN-a ovaj uređaj vrši niz testova: od preslušavanja parica, slabljenja na trasi kabla, pa do raznih drugih komplikovanijih testova… Krajnji rezultat je atest o merenju svake pojedinačne konekcije na jednom listu papira gde su izloženi svi parametri tog merenja i margine tog medijuma.

Najbrža sertifikacija IT infrastrukture – Agilent Technologies WireScopePRO
WireScopePRO predstavlja prenosivi, portabilni instrument koji se sastoji od centralne jedinice i udaljene jedinice (Dual Remote PRO) zbog verifikacije kablova s kraja na kraj i testiranje xTP kablova od kategorije 3 do kategorije 6A i 7 do 1000MHz. WireScopePRO podržava testiranje i optičkih kablova i to: multimodna optička vlakna ( na talasnim dužinama 850 nm i 1300 nm) i singlmodna optička vlakna (na talasnim dužinama 1310 nm i 1550 nm).

Leave a Reply