PC računari

Promovisan najmanji Intermecov mobilni računar – CS40

Novi model CS40 predstavlja najmanji profesionalni uređaj u Intermec-ovoj ponudi. On je veoma sličnih dimenzija kao smartphone uređaji ali za razliku od njih spada u rang robusnih uređaja sa dodatnim area ( 2D ) bar kod skenerom za prikupljanje podataka na terenu. Ostale karakteristike uređaja slične su modernim smartphone uređajima ( ili ih prevazilaze ).

Glavna osobenost profesionalnih CS40 uređaja je njihova velika pouzdanost u radu pri svakodnevnim zahtevnim zadacima ( na prikupljanju podataka ).

Pri tome im i oblik i dimenzije omogućuju da se koristi i kao mobilni telefon. Posebno je značajna i jaka softverska podrška Intermec-a za razvojne timove kao i postojanje već razvijenih aplikacija za prepoznavanje teksta, skeniranja kompletnih dokumenata i remote menadžment uređajima.

Primena CS40 uređaja je tamo gde potrebno prikupljanje podataka ( stalno ili povremeno ) a gde je značajna mala dimenzija uređaja i laka manipulacija ( za maloprodajne objekte, razne vrste kontrola, merčendajzing, prijem/otprema robe/pošiljaka ) uz korišćenje i dodatnih neophodnih funkcionalnosti uređaja.

Leave a Reply