PC računari

Rešenje za efikasnije poslovanje – Qnap NAS

Vaše vreme nikada do sad nije bilo toliko dragoceno, a Qnap je, vođen tom idejom, stvorio uređaje koji će Vam visokim nivoom performansi i raspoloživim mogućnostima file servera, backup servera, interaktivnog web servera, printer servera, multimedijalne i download stanice, kao i mogućnošću video nadzora pružiti optimalnu raspodelu vremena sa značajnom uštedom za sve operativne radnje koje su u ovom slučaju maksimalno izbegnute

NAS (Network Attached Storage)
Pouzdani NAS serveri su sastavni deo svakog modernog i naprednog preduzeca kako za skladištenje, tako i za backup važnih podataka.

Qnap NAS uređaji u sebi integrišu serverske aplikacije, rade i kao FTP, Web, MySQL i backup serveri, pa cak i iTunes i download serveri koji podržavaju BitTorrent aplikacije. Podizanje sopstvenog world wide web servera i postavka Vaše prezentacije nikada ranije nije bila jednostavnija. Podržava Joomla!, MySQL, SQLite, PHP, FTP, Telnet, SSH, Dynamic DNS. Sva podešavanja i ažuriranja mogu da se vrše kroz web browser. File server omogucava da napravite korisnicke naloge sa predefnisanim nivoom pristupa i ogranicenjem protoka. Razmena dokumenata u Windows-u, Linux-u, Unix-u, Mac-u, Ad podrška samo su neke od mogucnosti koje vam stoje na raspolaganju. Softver za automatski backup sa umreženih PC racunara, koji automatski pravi kopije važnog sadržaja, i daljinska replikacija podataka na drugom Qnap NAS serveru neke su od bitnih karakteristika ovih uređaja. Download server samostalno preuzima naruceni sadržaj sa Interneta kroz HTTP, FTP ili BitTorrent. Integrisani sistem za video nadzor omogucava povezivanje IP kamera vecine svetski poznatih proizvođaca i simultano upravljanje njima. Korisnik može putem interneta da podešava vreme snimanja, detekciju pokreta i da reprodukuje snimke. Svi snimci su arhivirani u AVI dokumentima sa tacnim vremenom zapisa.

Qnap Turbo Station familija

Qnap Turbo Station familiju cini veliki izbor modela – od SOHO (Small Office Home Office) uređaja sa jednim do dva diska koji mogu da zamene server u manjoj frmi, pa do snažnih NAS uređaja velikog kapaciteta od 4 do 8 diskova (max 16 TB) u RAID konfguraciji. RAID tehnologija povecava efkasnost i sigurnost u cuvanju i razmeni podataka, a automatizovani mrežni backup sistem u velikoj meri olakšava rad IT službi i smanjuje broj operativnih radnji. Pomocu integrisane HDD S.M.A.R.T. tehnologije, može se pratiti status hard diskova kako bi se sprecio gubitak Vaših podataka. Modeli pružaju mogucnost ugradnje dodatnih hard diskova koji se mogu tretirati i kao zasebni mediji u JBOD (Just a Bunch Of Disks) konfguraciji, ali ih je moguce povezati i u RAID 0 cime se u nekim aplikacijama dobija na brzini, ili RAID 1, 5, 6, 5 + hot spare koji daju visoku pouzdanost, jer se isti sadržaj nalazi na više diskova (mirroring). USB portovi služe za prikljucivanje eksternih hard diskova i memorije, omogucavaju da se sadržaj USB memorije prebaci na storage pritiskom na samo jedan taster i podržavaju razne druge serverske aplikacije. Prikljucivanjem do 3 štampaca dobija se print server koji je dostupan svim korisnicima u okolini. Eksterni SATA konektor po potrebi povezuje dodatni hard disk. Zahvaljujuci dualnim Ethernet interfejsima, složeniji uređaji mogu da opslužuju dve razlicite mreže, a moguce je uspostaviti i load balancing, kojim se mrežni saobracaj ravnomerno raspoređuje na ova dva interfejsa, udvostrucavajuci raspoloživi protok podataka.

Leave a Reply