PC računari

Retail IT Magazin – o svetu informacionih tehnologija u trgovini

Retail Media, internacionalna kompanija za marketing u trgovini, sa sedištem u Novom Sadu pokreće specijalizovani časopis za stručnjake u informacionim tehnologijama za trgovinu. Časopis pod nazivom “Retail IT” fokusira se na teme kao što su POS, lanac nabavke, RFID, selfcheckouts, mobilne tehnologije i na veliki broj ostalih tehnoloških područja koja nalaze svoju primenu u kompleksnim trgovačkim okruženjima.

Te i mnoge druge teme stručnog karaktera informišu čitaoca o najboljim načinima implementiranja i najnovijim dostignudima. U kombinaciji sa platformom  www.retail-it.info ovaj magazin postaje i jedinstven izvor informisanja o svetskim događanjima u području trgovine. Magazin ima karakter svetskog izdanja  i  štampa  se  na engleskom jeziku.  „Englesko izdanje je prvi korak koji svedoči i o našem internacionalnom fokusu. Ali svakako sledi i drugi korak. To je lokalizovanje magazina za manja tržišta. Jedno od prvih tržišta koje sledi je Srbija“ rekao je Darko Pavid, direktor Retail Medie.

Neke od tema prvog izdanja su: Mobilne tehnologije u trgovini, Kiosk tehnologije kao snažan alat  marketinga, Menadžment osnovnih sredstava, Promena POS rešenja i mnoge druge. „Izbor i obrada tema odgovara uvek onome što je aktuelno u području poslovno informatičkih  sistema u trgovini. Cilj je ispuniti želju naših čitaoca za informativnim i edukativnim prilozima. Želja  nam je da kroz ovakvu  strategiju stvorimo dodatnu vrednost za čitaoca“, izjavila je Svetlana Kosid,  glavni urednik magazina.

Prvo izdanje časopisa  de biti objavljeno 01. marta i biće prvi put predstavljeno javnosti 16.03.2011. na Retail IT summitu u Dubai-u. Tiraž magazina de biti oko 10.000 primeraka koji se šalju širom sveta i to prvenstveno trgovcima, proizvođačima tehnoloških proizvoda i firmi koje poslužuju trgovački sektor. Čitaoci su vodedi menadžeri tehnološkog i poslovnog sektora ovih preduzeda. Retail IT je dostupan isključivo za pretplatnike i nede se nalaziti u slobodnoj prodaji.

Leave a Reply