PC računari

Service Plus u Tajlandu pomaže PTTRM da implentira NAMOS

PTTRM Thailand nagradio je kompaniju Wincor-Nixdorf sa PTTRM – projektom automatizacije benzinskih pumpi. Service Plus sa kompanijom Wincor-Nixdorf bio je deo poslovno konsultanskog tima koji je analizirao postojeće rešenje i diskutovao o ciljnom rešenju za benzinske stanice.

Tokom dva meseca radionica u Bangkoku, na osnovu iskustva kompanije Wincor Nixdorf, Service Plus i PTTRM-a, analizirani su zahtevi potrošača i zemlje. Slične radionice pomažu PTTRM-u da definiše kompletan plan implementacije projekta kao i da se pronađe najbolja standardizacija sistema prateći načelo „Najbolje prakse“ sa rezultatima što manjeg napora za specifične zahteve klijenata.

PTTRM Tajland je deo PTT grupe koja je najveća kompanija u Tajlandu i vodeća naftna kompanija u regionu. U sklopu PTT se nalazi više od 1000 benzinskih stanica širom Tajlanda. PTT takođe poseduje mobilne kioske instalirane za prodaju trgovačkih proizvoda nalik na Jiffy stores i Amazon Coffee prodavnice.

Leave a Reply