PC računari

Uporedni pregled Wincor Nixdorf POS sistema

BEETLE POS porodica kompanije Wincor Nixdorf, je raznovrsna kao i sama trgovina. Razvijeni i dizajnirani za primenu u trgovini kao i u sektoru uslužnih delatnosti POS sistemi poseduju neophodnu funkcionalnost i fleksibilnost kakvu zahtevaju savremena IT POS rešenja.

Profesionalan, modularan i skrojen za današnje i za buduće potrebe korisnika, pretstavlja odlično rešenje za POS stanice. Sam sistem objedinjuje postojeću PC tehnologiju sa proverenim POS rešenjima, a sve za dobrobit korisnika.

Optimalno POS rešenje

Globalizacija i ulazak novih konkurentskih kompanija u oblast trgovine i usužnih delatnosti imaju veliki uticaj na tržište bilo koje države. U uslovima povećane konkurencije kolektivno mišljenje kupaca u značajnoj meri se menja i sam kupac postaje mnogo zahtevniji u pogledu usluga. Trgovinske kompanije koje ne prate svetske trendove u oblasti IT tehnologija namenjenih trgovini ubrzo gube bitku sa ekonomski i informatički jačim protivnicima.

Pravovremena implementacija trendova kao što su višekanalna trgovina, efikasni odziv kupca (ECR), menadžment relacije prema kupcu (CRM) i kategorijski menadžment (CM) mogu da znače siguran opstanak u uslovima povećane konkurencije. Međutim da bi se sproveli ovi svetski trendovi neophodno je posedovati pravovremene informacije o prodaji, artiklima, kupcima i stanju u prodajnim objektima. Sve ovo je nemoguće bez pouzdanih, fleksibilnih, savremenih POS sistema. POS sistemi su sve manje samo prodajna mesta a sve više postaju pravi multifunkcionalni uslužni terminali. Tako POS sistem postaje značajan faktor u pogledu lojalnosti kupaca.
Kompanija Wincor Nixdorf je pravovremeno odgovorila na rastuće potrebe kupaca i trgovinskih kompanija i razvila profesionalne, fleksibilne i savremene POS platforme u obliku BEETLE POS porodice.
BEETLE POS porodica je koncipirana tako da u potpunosti može da ispuni potrebe i želje svakog korisnika. Bez obzira da li želite modularan ili kompaktan model, sa tekstualnim ili grafički orjentisanim korisničkim interfejsom ili pak model sa izuzetno malim gabaritima, BEETLE porodica može da Vam izađe u susret. Korisnik takođe može da izabere i operativni sistem po želji, kao i aplikativni softver. Ovo se svakako odnosi i na periferne uređaje, koji u potpunosti kompletiraju sistem i pretvaraju ga u savremenu multifunkcionalnu radnu stanicu.

BEETLE POS porodica sastoji se od moćnih, nadogradivih modela koji objedinjuju proverenu PC tehnologiju sa proverenim POS rešenjima. Kontinuitet proizvoda je zagarantovan.
Prednosti:

Arhitektura sistema BEETLE POS porodice odlikuje se raznolikošću portova za priključivanje periferne opreme kao i odgovarajućom mrežnom podrškom. Raznolikost ponuđenih operativnih sistema kao i implementacija proverenih PC rešenja garantuju korisnicima uređaja BEETLE POS porodice da novčana ulaganja u opremu, u dužem vremenskom periodu, neće biti potrebna.
Standardne osobine BEETLE POS porodice su portovi sa dodatnim napajanjem (powered) i mogućnost integracije sistema neprekidnog napajanja, što povećava sigurnost i pouzdanost.
Posebna pažnja se poklanja minimalizaciji troškova pri eksploataciji opreme. Iz tog razloga oprema je projektovana tako da se sa njom veoma lako rukuje, da se lako nadograđuje i proširuje novim uredajima.

Arhitektura sistema je takva da postoji dovoljno prostora za implementaciju budućih tehnoloških rešenja i standarda. Time je očuvana funkcionalnost sistema kao i kompatibilnost sa nadolazećim tehnologijama. Sve ovo ima uticaja na smanjenje troškova tokom eksploatacije, posebno ako se uzme u obzir i dugoročna dostupnost svih rezervnih delova i opreme.
Mnogostranost i prilagodljivost znači da se sistemi bazirani na modelima BEETLE POS porodice mogu koristiti kao POS kase, informacioni terminali ili pak serveri. Efikasnost i produktivnost BEETLE POS sistema uvećava se i kroz laku instalaciju sistema kao i efikasnu podršku od strane kompanije Wincor Nixdorf i njenih ovlašćenih zastupnika i servisa.
Procesorska snaga svakog BEETLE modela je dovoljna da zadovolji sve potrebe trenutnih a i budućih POS aplikacija. Kompatibilnost na dole sa pređašnjim modelima omogućava laku zamenu zastarelih sistema savremenijim rešenjima.
Fleksibilnost, pouzdanost pri radu i skladištenju podataka, atraktivan i ergonomski dizajn, mali gabariti, optimalna iskorišćenost resursa kao i saglasnost sa raznim nacionalnim i međunarodnim standardima su razlozi koji BEETLE POS porodicu čine tako uspešnom u svetskim okvirima i široko prihvaćenom od strane mnogobrojnih korisnika.

Najbolji u svojoj klasi

Rastuća potreba za optimizovanim i pouzdanim IT rešenjima dovela su do razvoja novih i savremenih tehnologija u oblasti trgovine i uslužnih delatnosti. Povezivanje radnih stanica u jednu celinu kao i serverski orjentisana softverska rešenja dovela su do povećanija zahteva u pogledu softverskih i hardverskih resursa. Svrha ovih novih rešenja je optimizacija troškova vezanih za distribuciju i održavanje softvera, administraciju, a samim tim i umanjenje celokupnih troškova.

BEETLE/XS i BEETLE/S

Robustnost, modularnost, jednostavnost korišćenja su karakteristike koje omogućavaju da se TP.net lako prilagodi postojećim i budućim informacionim procesima u trgovini. TP.net se lako implementira u postojeći sistem zbog modularne arhitekture i posedovanja interfejsa ka različitim informacionim sistemima (Aldata G.O.L.D., SAP retail,..).
BEETLE /XS je inteligentni model veoma malih dimenzija skrojen za serverski orjentsane aplikacije, a može biti korišćen u klasičnim klijent/server rešenjima. Nebitno je da li se ovaj model koristi kao POS radna stanica, informacioni terminal ili server. BEETLE/XS model je atraktivnog dizajna, veoma malih dimenzija ali visoke pouzdanosti, sa optimalnim odnosom cena/performansa. Veoma lako održavanje kao i opcioni flash memorijski moduli garantuju optimalne troškove tokom radnog veka.
BEETLE/S takođe ispunjava zahteve koje nameće jedna kompaktna radna stanica. Dizajn, performanse i osobine ovoga modela odgovaraju onima koje ima BEETLE/XS model. Ali, kod ovog modela je moguće vršiti nadogradnju postojećeg sistema usled većih dimenzija i raspoloživih I/O slotova. Tako se mogu dodati novi portovi ili pak novi uređaji za skladištenje podataka. Stoga je ovaj model idealno desktop POS rešenje bilo za samostalan rad ili serverski orjentisan sistem.
Uz 12.1 i 15 inčne TFT displeje sa touch interfejsom, kompanije Wincor Nixdorf, ova dva BEETLE modela postaju u potpunosti operativni POS sistemi.
BEETLE/S je takođe moguće koristiti kao informacioni terminal koji je montiran na zid.

BEETLE/XS

BEETLE/S
Na samim korisnicima je odluka koju aplikaciju će koristiti na radnim stanicama ili serverima, da li će sistem biti baziran na Windows 32 ili Linux platformi kao i da li će biti korišćeni flash memorijski moduli ili tvdi diskovi za skladištenje podataka.
BEETLE/M i BEETLE/XL-II
Modele BEETLE/M i BEETLE/XL-II karakterišu integrisano neprekidno napajanje, mogućnost ugradnje drugog tvrdog diska za skladištenje podataka, mogućnost zaključavanja drajvova kao i maksimalna fleksibilnost i proširljivost s obzirom na dimenzije modela.

BEETLE/M

BEETLE/XL-II
BEETLE/M model je idealna platforma za modularna POS rešenja za mnoge korisnike. Predstavlja idealan kompromis između potrebe za daljom nadogradnjom sa jedne strane i želje za što manjim dimenzijama sa druge strane. Stoga sistem poseduje dva I/O slota za dodatne kartice mogućnost ugradnje jedne disketne jedinice i jednog CD-ROM/DVD uređaja.
BEETLE/XL-II model je veliki “brat” modelu BEETLE/M. Ovaj model poseduje čak četiri I/O slota za dodatne kartice i mogućnost ugradnje drugog 3.5 inčnog uređaja, npr. uređaja za bekapovanje podataka. Veće dimenzije znače da ovaj model ima i više mogućnosti za nadogradnju. BEETLE/XL-II poseduje dovoljno rezervi za buduća unapređenja sistema ali i dovoljno snage da bude uposlen kao server.
BEETLE/M-II
BEETLE/M-II model je unapređeni BEETLE/M model u pogledu procesorske tehnologije, interfejsa, podrške vagama za merenje i upotrebljivosti. I pored kompaktnog dizajna BEETLE/M-II model je veoma fleksibilan i dobra platforma za dalju nadogradnju. Podržava veliki broj uređaja kao i različitih interfejsa. Model odlikuju primena proverenih PC tehnologija baziranih na Intel Pentium 4 procesoru i Intelovom 845 čipsetu. Za izgradnju ovog modela korišćene su komponente koje će još dugo vremena biti dostupne na tržištu i samim tim će i BEETLE/M-II model biti dugo u ponudi kompanije Wincor Nixdorf. Prisustvo standardnih PC konektora kao i konektora sa dodatnim napajanjem (powered), specifičnih za POS periferne uređaje, omogućuje priključivanje svih perifernih uređaja kao što su: barkod skeneri, POS štampači, displeji kupca, touch displeji itd. Interfejs za priključivanje vaga za merenje omogućava prikazivanje informacija o masi i ceni artikla istovremeno na samo jednom displeju. Ovo integrisano rešenje olakšava kupcu pregled informacija vezanih za kupljene proizvode.

BEETLE/M2

BEETLE/M-II je idealna platforma za moćne Windows i Linux grafički orjentisane aplikacije. Velika procesorska snaga omogućava i pokretanje multimedijalnih sadržaja kao što su video i audio.
Periferije
Svi BEETLE modeli su otvorene sistemske platforme koje su namenjene vrhunskim i savremenim POS rešenjima. Uz modularnost i mogućnost priključivanja različitih periferija postaju odličan izbor za svakog korisnika POS opreme. Kompanija Wincor Nixdorf poseduje širok asortiman periferija namenjenih trgovini i uslužnim delatnostima. Između ostalih tu spadaju: POS štampači, barkod skeneri, linijski displeji, ladice za novac i slično. U suštini sve što je potrebno za profesionalno POS rešenje može se pronaći na jednom mestu. Naravno, periferni uređaji drugih proizvodača takođe mogu biti korišćeni ukoliko je potrebno.
Kompanija Wincor Nixdorf je prihvatila ulogu integratora POS sistema i konfigurisala svoje proizvode tako da sve komponente optimalno funkcionišu u sistemu. Podrazumeva se da za svaki uređaj kompanije Wincor Nixdorf postoje odgovarajući OPOS i JavaPOS drajveri.
Komunikacija
BEETLE sistemi su u stanju da komuniciraju preko svih standardnih mreža. Sam korisnik bira da li želi da se komunikacija obavlja preko LAN ili WLAN mreža, žičnih ili bežičnih mreža, TCP/IP, IPX/SPX ili Netbios-a.

Leave a Reply