PC računari

Uspešno testiranje projekta za Connoco Philips

ConnocoPhilips Austria osavremenjuje IT sisteme na pumpama uvodeći NAMOS, kompletno rešenje za benzinske pumpe kompanije Wincor Nixdorf. Wincor Nixdorf Austrija, koji je radio projekat, u cilju da pre pilot projekta temeljno i kvalitetno testira aplikaciju, uspostavio je saradnju sa kompanijom Service Plus koji je poslao svoje inženjere da izvrše testiranje. Posle rada na projektu u Salzburgu svi problemi su rešeni uspešno.

Leave a Reply