PC računari

Uz novu HP arhitekturu za Data centre ušteda energije do 30 psoto

Arhitektura koju je napravio HP Labs značajno smanjuje energetske potrebe i troškove napajanja data centra

HP Labs, centralno istraživačko odeljenje kompanije HP, napravio je arhitekturu data centra koja organizacijama omogućava da ukupnu potrošnju energije smanje za 30 odsto, kao i da zavisnost od elektrodistribucije i troškove smanje za više od 80 odsto.(1)

Preko HP Net-Zero Energy istraživanja HP želi da organizacijama svih veličina i društvima širom sveta pruži potencijal da pokreću data centre koristeći lokalne, obnovljive izvore. Na taj način, uklanja se zavisnost od određenih lokacija, energetskih izvora i visokih troškova.

„Informaciona tehnologija ima moć da ujednačuje društva, ali cena IT usluga, kao i cena energije, sprečava širu primenu“, rekao je Cullen Bash, cenjeni tehnolog, HP, i VD direktor, Sustainable Ecosystems Research Group, HP Labs. „HP Net-Zero Energy data center ne samo da smanjuje uticaj na okruženje, već za cilj ima i smanjivanje troškova vezanih za energiju radi ostvarivanja globalne dostupnosti IT rešenja.“

U dokumentu “Towards the Design and Operation of Net-Zero Energy Data Centers” istraživači opisuju HP Net-Zero Energy data centar arhitekturu, koja precizno dodeljuje energiju na osnovu radnog opterećenja. HP Net-Zero Energy data centar arhitektura integriše napajanje i hlađenje iz lokalnih, obnovljivih izvora, i inovativan pristup upravljanju potrebama koji omogućava raspoređivanje IT poslova na osnovu dostupnosti resursa i neophodnih performansi.

Arhitektura za net-zero energiju

HP Net-Zero Energy data center arhitektura bazirana je na četiri modula:

  • Modul za predviđanje: koristi moćan softver za analiziranje da bi predvideo dostupnost i cenu kritičnih resursa, poput energije iz obnovljivih izvora i potreba za performansama.
  • Modul za planiranje: koristi algoritam za optimizaciju koji traži balans između rasporeda radnog opterećenja i operativnih ciljeva, poput ostvarivanja net-zero rada. To organizacijama omogućava da poslove raspoređuju na osnovu dostupnih resursa, dok ispunjavaju operativne ciljeve.
  • Modul za izvršavanje: omogućava organizacijama da upravljaju radom i potrošnjom energije u realnom vremenu, na osnovu zahteva za performansama i operativnih ciljeva data centra.
  • Modul za proveravanje i izveštavanje: otkriva i otklanja neusklađenost između plana i ostvarenog.

HP Enterprise Group planira da dalje razvija HP Net-Zero Energy data centar tehnologiju u saradnji sa drugim HP-ovim odeljenjima, a kroz HP Moonshot Discovery Lab inicijativu i HP EcoPOD koji je deo Discovery laboratorije u Hjustonu.

Leave a Reply