PC računari

Wincor-Nixdorf Beetle /MII POS sistem

Unapred gledano POS sistemi mogu mnogo više od jednostavnog popisa artikala i plaćanja na prodajnom mestu. Multimedijalne aplikacije nude prodavcima veliki broj usluga: na primer, svim reklamnim prikazima može biti upravljano sa moćnog POS sistema u konfiguraciji sa dva displeja.

U svom na Pentium 4 zasnovanom Beetle-u Wincor Nixdorf je razvio sistem sa takvim performansama da odgovara ovoj klasi. Podignute performanse odgovaraju kako operaterima tako i kupcima sa boljim nivoom informacija a samim tim se postiže veća efikasnost.

Dizajniran i napravljen za upotrebu u trgovinskim i uslužnim sektorima, BEETLE serija funkcionalnost i fleksibilnost koja je potrebna u modernim na IT zasnovanim POS rešenjima.

BEETLE/M-II je optimizovan u procesorskoj tehnologiji, interfejsu, podršci za nadogradnju i servis. Iako ima kompaktan dizajn BEETLE/M-II je veoma fleksibilan, proširiv, i podržava širok opseg diskova i maski.

Sistem karakteriše dokazana PC tehnologija zasnovana na Pentium 4 procesoru i Intel 845 GV skupom čipova. Tokom razvoja vođeno je računa o korišćenju komponenti koje će veoma dugo biti dostupne, odnosno da je moguće u dugom roku isporučivati proizvod i rezervne delove. Različiti PC standardi i za trgovinu namenjeno kućište sa USB i RS232 portovima omogućavaju povezivanje perifernih uređaja kao što su skeneri, POS štampači ,touchscreen-ovi, displeji, fioke i slično. Dva USB porta su dostupna na prednjoj strani zbog lakšeg priključivanja perifernih uređaja.

Integrisana tehnologija vaganja po prvi put omogućava prikaz informacija i težinskih i cenovnih artikala na samo jednom displeju. Ove integrisane funkcije olakšavaju našim kupcima da vide informacije o proizvodu na mestu prodaje.

BEETLE/M-II je idealna sistemska platforma kad je reč o moćnim Windows32 i Linux aplikacijama koje koriste grafički interfejs. Sistemski moćni procesor može podržati multimedijalnu opremu što obuhvata i video i audio rešenja.

BEETLE/M-IImože se nabaviti u Service Plusu.

Leave a Reply