PC računari

Xerox Software za ColorQube 9200 serije pruža savete za zelenije štampanje

Novi alat pomaže IT menadžerima i kancelarijskim radnicima da maksimalno iskoriste moć Solid ink tehnologije. Xerox Corporation je predstavio novi softver alat za svoj višefunkcijski uređaj ColorQube ™ 9200 serije (MFP) koji podstiče kancelarijske radnike da štede novac i koriste “zeleniju” štampu.

Internet softver zvan Xerox Print Advisor® na ekranu pokazuje poruke kako bi upozorio korisnike na jednostavne radnje koje mogu preduzeti za pametnije štampanje. Na primer, ako korisnik odabere za štampanje više stranica dokumenta jednostrano, na ekranu se pojavi poruka preporuka za obostranu  štampu.

Besplatan za kupce ColorQube 9200 serije, Xerox Print Advisor® također prikuplja podatke o svim naredbama za štampanje poput – koliko stranica odštampa svaki korisnik dnevno i dr., te pruža vredne informacije IT administratorima. Razni detaljni izveštaji pomoći će kancelarijskim radnicima i IT administratorima da čine informiranije i odgovornije odluke o štampanju.

Za IT menadžere koji traže softver za izveštavanje podataka o korišćenju uređaja za štampu, Xerox Print Advisor Premium će biti dostupan uz naknadu. Premium verzija šira je od one za ColorQube 9200 seriju a korisnicima nudi detaljne podatke i izveštaje za sve umrežene štampačei MFP-ove, kao i za one uređaje direktno povezane na korisničke računare. Administratori takođe mogu izraditi prilagođavanja softvera koji krajnjim korisnicima može slati i druge informacije relevantne za njihove organizacije.

Koristeći Xerox Solid ink cartridge-free tehnologiju, uređaj ColorQube 9200 serije smanjuje troškove štampe u boji do 62 posto i generiše 90 posto manje otpada u odnosu na tradicionalne laser MFP-ove u boji.

Leave a Reply