Hardware

Revitalizacija poslovanja elektronskog biznisa u kompaniji Sony

Kompanija Sony predstavila je javnosti sledeće korake kada je u pitanju unapređenje poslovanja u svojim PC i TV poslovnim jedinicama, u cilju revitalizacije i rasta poslovanja elektronskog biznisa.

Sony Centar Novi Sad_slika 1

U segmentu PC poslovanja, kompanija Sony je donela odluku da proda svoju VAIO poslovnu liniju investicionom fondu Japan Industrial Partners Inc. Kompanija će se fokusirati na proizvodnju i dalji razvoj mobilne poslovne jedinice koja obuhvata pametne telefone i tablete, a u kojoj se očekuje poslovni rast u budućnosti. U skladu sa ovom odlukom Sony će obustaviti dalje planiranje, dizajniranje i razvijanje PC proizvoda. Proces proizvodnje i prodaje će prestati od proleća 2014.godine. Korisnički servis će ostati prioritet i nastaviće da pruža usluge i nakon povlačenja Sony-a sa PC tržišta.

Kada je u pitanju TV poslovna jedinica, kompanija Sony je donela odluku  da TV jedinica bude samostalna filijala u vlasništvu Sony korporacije. Cilj ove promene je da poslovanje bude efikasnije i dinamičnije, kao i da se uspostavi struktura kojom će biti obezbeđen stabilan profit u fiskalnoj godini koja se završava 31. marta 2015. godine. Tranzicija je planirana za jul 2014. godine. Iz kompanije Sony tvrde da ova strukturalna promena u TV segmentu neće uticati na poslovanje u Evropi.

Leave a Reply