Hardware

PDV na računare i računarske komponente do daljeg po stopi od 8 odsto

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će se porez na dodatu vrednost (PDV) na računare i računarske komponente, južno voće i na usluge smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima naplaćivati do daljeg po stopi od osam odsto.

U saopštenju se podseća na to da je predsednik Republike Srbije Boris Tadić vratio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost Skupštini Srbije na ponovno odlučivanje i glasanje zbog neusaglašenosti sa usvojenim budžetom Srbije za 2011. godinu.

Pred poslanicima će se tako ponovo naći Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, kao i svi amandmani koji su podneti na taj predlog zakona.

Taj predlog zakona je Vlada podnela Skupštini Srbije 16. decembra 2010. godine, odnosno 13 dana pre glasanja u Skupštini i on sadrži dva člana – u jednom su navedeni proizvodi za koje se predlaže povećanje stope PDV na 18 odsto, a u drugom je precizirana odredba o danu stupanja zakona na snagu.

Ministarstvo finansija ne može da preuzme odgovornost za situaciju nastalu u vezi sa amandmanima na podneti zakon jer je na svih 11 amandmana koje su poslanici podneli, a ne približno 300 kako su neki mediji objavili, odgovorilo i to negativno.

Posle glasanja u Skupštini Srbije se ispostavilo da je usvojeni tekst podrazumevao povećanje poreske stope za sve tri grupe proizvoda.

Imajući u vidu da je na Predlog zakona o budžetu za 2011. godinu usvojen amandman koji je podrazumevao da stopa na hotelske usluge ostane osam odsto, ispostavilo se da su usvojeni Zakon o budžetu i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV tehnički neusaglašeni.

One thought on “PDV na računare i računarske komponente do daljeg po stopi od 8 odsto

  1. biće bolje

    Zadovoljan sam odlukom preds.Tadića , da zaustavi pomahnitao nerazum vlade-gosp.ministra ekonomskog-,nespojiv predlog za povećanje stope za sve tri oblasti i
    još štošta.

Leave a Reply