Hardware

Pioneer “napakovao” 400 GB na Blu-ray disk

Pioneer je usavršio tehnologiju skladištenja podataka na Blu-ray diskove u čak 16 slojeva, od kojih svaki može da čuva do 25 GBDanašnji najveći Blu-ray diskovi su dvoslojni, a kako svaki sloj može da uskladišti 25 GB podataka, maksimalan kapacitet je 50 GB.

Problem sa ovako velikim brojem slojeva je preslušavanje, tj. nemogućnost tačnog očitavanja pojedinih slojeva, te relativno skupa izrada takvih diskova. Pioneer je to rešio, a kako se koristi identičan laser i sve druge specifikacije Blu-ray tehnologije, kompatibilnost bi trebala da bude zagarantirana.

Pioneer je obećao da će objaviti više detalja na Symposium on Optical Memory and Optical Data Storage 2008, koji počinje 13.7.

Leave a Reply