Hardware

Poruka potrošačima: Žig garancije jedina garancija

Državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić u izjavi za TV poštu Jutarnjeg programa RTS-a je upozorila da ne postoje ovlašćeni radnici koji ugrađuju set-top-boksove, kao i da je apsolutna neistina da su oni tu ispred države da pomognu građanima u procesu digitalizacije.

Jednoj porodici iz Šapca učestalo stižu telefonske ponude da im ovlašćeni radnici prodaju i ugrade uređaje za digitalizaciju programa.

Kažu im da sada ta usluga košta 2.500 dinara, a od Nove godine biće 7.000 dinara.

matic

Uređaji za digitalizaciju programa mogu se kupiti samo u prodavnicama tehničke opreme. Uz uređaj se dobija uputstvo kako da se set-top-boks priključi. Procedura je jednostavna i nema potrebe za majstorima.

Pozivaju se građani da podnesu prijavu tržišnoj inspekciji ukoliko im se javljaju tzv. ovlašćeni radnici. Žig garancije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija jedina je garancija da se radi o proverenim uređajima.

One thought on “Poruka potrošačima: Žig garancije jedina garancija

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U Zakon o zaštiti potrošača odredbe o
  garanciji glase:

  “Davalac garancije i garantni list

  Član 54

  Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.

  Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o:
  1) pravima koja potrošač ima na osnovu ovog zakona i da garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru;
  2) nazivu i adresi davaoca garancije;

  3) nazivu i adresi prodavca ako on nije istovremeno i davalac garancije;
  4) datumu predaje robe potrošaču;
  5) podatke koji identifikuju robu (model, tip, serijski broj i sl.);
  6) sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije;
  7) trajanju garantnog roka i prostornom važenju garancije.

  Davalac garancije je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list iz stava 2. ovog člana, koji se po pravilu sačinjava u pisanom obliku, na papiru.

  Ukoliko se potrošač saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa koji je dostupan potrošaču.

  Na punovažnost garancije ne utiče povreda obaveze davaoca garancije iz stava 2. ovog člana, i potrošač može da zahteva da se garancija ispuni u skladu sa datom izjavom.

  Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

  Zloupotreba izraza garancija

  Član 55

  Pri zaključenju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje, trgovac je dužan da se uzdrži od upotrebe izraza “garancija” i izraza s tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno drugih prava u skladu sa ovim zakonom.”

  Evidentno je da da u gore navedenim odredbama o garancijama nema ni pomena o zigi garancije ili bar o zigu, a jos manje o tome da je “Žig garancije jedina garancija”.

Leave a Reply