Hardware · PC računari

Prvi Data-centar u Vojvodini

Datacentar.021 je centar koji može da spreči gubitak važnih podataka svake kompanije

Datacentar.021 otvoren je 30.05.2008. godine u Novom Sadu i namenjen je kompanijama koje posluju u našoj zemlji i koje imaju razvijenu svest o tome da je gubitak podataka o poslovanju nenadoknadiv resurs koji sebi ne smeju da dozvole.

Datacentar.021 pravi je primer poslovanja po evropskim modelima i predstavlja partnerstvo javnog i privatnog sektora u cilju razvoja društvene zajednice i poslovanja kompanija koje u njoj posluju.

Osnivači datacentar.021 su JP Informatika, čiji je osnivač Skupština grada Novog Sada i dve renomirane privatne kompanije M&I Systems, Co. i Amber Software. Ideja o osnivanju datacentar.021 rodila se krajem prošle godine kada se ukazala potreba za osnivanjem jedinstvenog centra koji bi mogao da ponudi najefikasnije rešenje za čuvanje podataka, kao i da kontroliše sve IT funkcije i da uvodi nove usluge koje će razvijati poslovanje kompanija.

Datacentar.021 je objekat izgrađen po visokim kriterijumima koji su u Evropskoj uniji propisani za čuvanje podataka i pruža najoptimalnije uslove za rad servera, konstantnu temperaturu, neprekidan izvor električne energije i napajanja, čvrste komunikacijske veze, kao i stalan nadzor koji prati sve radne parametre, ali i sigurnosne mere pristupa i protivpožarne zaštite.

Neke od usluga koje datacentar.021 pruža potencijalnim korisnicima su: iznajmljivanje servera, iznajmljivanje prostora za druge servere, iznajmljivanje prostora za čuvanje podataka u elektronskom obliku, iznajmljivanje i korišćenje informacionih sistema za potrebe funkcionisanja kompanija, usluge izveštavanja i poslovne analize, direktno slanje izveštaja elektronskim putem, iznajmljivanje sistema za skladištenje podataka u elektornskom obliku, postavljanje portala i aplikacija za efikasnije funkcionisanje svih javnih preduzeća, kao i usluge video nadzora i interneta.

Za kompanije koje nisu u mogućnosti da prate novosti iz oblasti informacionih tehnologija a koje bi im olakšale poslovanje i smanjile troškove, datacentar.021 pruža i usluge koje mogu da zadovolje sve potrebe jedne kompanije iz ove oblasti, uz uštede ulaganja u opremu, infrastrukturu, angažovanja stručnjaka itd.

Osnivanje datacentar.021 od velikog je značaja jer će svakako učvrstiti veze i olakšati poslovanje kompanija, a isto tako osnivanjem ovog centra Novi Sad i Vojvodina postaju mesto za savremeno poslovanje.

Leave a Reply