Hardware · PC računari

Računar sam traži greške u hardveru

Nakon testiranja svake komponente računar će prikazati kratku potvrdu o kom tipu hardvera se radi…

Jedan od načina otkivanja nestabilnosti rada računara je i praćenje startnog procesa POST (Power On Self Test – samoispitivanje po uključenju napajanja).

Različite lokacije

Svaki put kada upalite računar on testira ugrađeni hardver, nudeći vam informacije o mogućim greškama zvučnim signalima ili putem poruka na ekranu. Način prikaza grešaka razlikuje se od proizvođača do proizvođača te dodatne informacije potražite na njihovim web-stranicama.

U suštini POST započinje rad slanjem električnog signala do CPU-a (centralna porcesorska jedinica). CPU prvo proverava sebe i POST program čitanjem koda koji se nalazi na raznim lokacijama i upoređivanjem sa identičnim zapisima koji su smešteni u čipu BIOS-a.

Nakon toga on šalje signale do preostalih komponenti u računaru kako bi utvrdio da sve funkcioniše kako treba. Pored toga, obavlja se kontrola i sistemskog sata koji je odgovoran za regulisanje brzine signala kako bi se sve operacije PC-ja odvijale sihronizovano i na predviđeni način.

Zvučni signal

Nakon obavljenog POST testa pratite obaveštenja na ekranu (ukoliko nemate prikaz na ekranu osluškujte zvučne signale). Nakon testiranja svake komponente računar će prikazati kratku potvrdu o kojem tipu hardvera se radi te da li je našao grešku ili ne. Ako se računar smrzne prilikom testa određene komponente, znate gde je greška.

Izvor problema

Pojedine poruke o greškama jasno indiciraju izvor problema, poput Fixed disk failure ili CMOS battery failed. Mnoge poruke su, međutim, manje razumljive. Zbog brzine testa poruke bukvalno prelete preko ekrana. Da bi imali statičan prikaz pritisnite tipku Pause ili Break na tastaturi.

Leave a Reply