Hardware

Računarska oprema će pojeftiniti

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić je povodom odmrzavanja Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom upitana, da za IKT Servis prokomentariše, kako će se to odraziti na cene IKT opreme koja se uvozi u Srbiju i mogućnosti da se naši IKT proizvodi (računari, telefonske centrale, mrežna oprema, komponente i sl.) povoljnije plasiraju u zemlje EU?

Jasna Matić kaže: “Najveći deo IKT opreme, odnosno računari koji trenutno imaju carinsku stopu od 1% od sledeće godine će biti donekle jeftiniji imajući u vidu da će carinska stopa biti ukinuta. S druge strane carinske stope za mrežnu opremu i drugu opremu, koje postoje kako bi se zaštitili proizvođači slične opreme u našoj zemlji, postepeno će biti smanjivane u naredne četiri godine. Cena opreme koja se uvozi u Srbiju iz EU će biti ista kao u zemljama članicama EU što će biti posledica harmonizacije sa carinskim procedurama EU“, naglasila je ministarka Matić.

Povodom izlaska 200-tog broja IKT BILTENA, Jasna Matić je rekla: „IKT BILTEN redovno čitam. Preko njega mogu da se uputim u sve aktuelnosti kako kod nas tako i u svetu”. (IKT servis)

Leave a Reply