Hardware

RNIDS raspisao tender za nabavku opreme

Registar nacionalnog Internet domena Srbije je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku hardvera i pratećeg softvera. Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je 10 dana, a rok za dostavljanje ponuda je 08.02.2010. godine.

Na osnovu Pravilnika o načinu raspolaganja finansijskim sredstvima i sprovođenju postupka nabavke Registar nacionalnog Internet domena Srbije  poziva sva zainteresovana pravna lica da uzmu učešće u otvorenom postupku za nabavku hardvera i pratećeg softvera za potrebe postojećeg informacionog sistema.

Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku nabavke. Pravo učestvovanja u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja dostave dokaze i obrasce tražene u konkursnoj dokumentaciji. Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u roku od 10 dana, počev od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika”, slanjem zahteva za dostavu dokumentacije, putem elektronske pošte, na sledeću adresu:

[email protected]

Formular zahteva za dostavu dokumentacije može se preuzeti sa veb sajta www.rnids.rs, u delu za nabavke. Konkursna dokumentacija će biti dostavljena elektronskom poštom na adresu kontakt osobe navedene u zahtevu.

Leave a Reply