Hardware

Rusija: razvoj procesora i elektronike na zavidnom nivou

Nasuprot popularnim šalama, sovjetska elektronika je bila na nivou američke i japanske; razlika je u tome što se koristila gotovo samo u vojsci. Može li nova Rusija da povrati taj nivo i da se revanšira za neuglednu sovjetsku kućnu elektroniku? Dokle se stiglo na tom polju? Govori akademik Genadij Krasnikov, direktor NII za molekularnu elektroniku „Mikron“.

U sovjetsko vreme je bila popularna šala o tome kako su sovjetski naučnici napravili čip sa tri nogara i dve ručke, da bi se lakše mogao preneti. Pa ipak, svemirski sateliti i drugi kompleksni vojni objekti uspešno su leteli i besprekorno funkcionisali upravo zahvaljujući sovjetskim čipovima, tako da je Rusija u ovoj oblasti u to vreme bila očigledno ispred drugih zemalja. Da li su tadašnji zli jezici bili u pravu i zašto današnja Rusija ne proizvodi mobilne telefone?

O tome za časopis „Itogi“ govori Genadij Krasnikov, član Ruske akademije nauka i predsednik saveta direktora Otvorenog akcionarskog društva „Naučnoistraživački institut za molekularnu elektroniku i fabrike ‘Mikron’“.

Itogi: Gospodine Krasnikov, recite nam istinu: da li je sovjetska mikroelektronika zaista bila tako nemoćna kako se u šali govorilo?

Genadij Krasnikov: Naravno da nije. U vreme Sovjetskog Saveza mikroelektronika je bila ponos naše zemlje i simbol opštepriznate liderske pozicije Sovjetskog Saveza. U ono vreme smo mi rame uz rame sa SAD i Japanom nesumnjivo spadali među tri vodeće zemlje u sferi mikroelektronike. I to prema svim pokazateljima: od obima proizvodnje i nivoa tehnološkog razvoja do sistemskog pristupa  proizvodnji.

Itogi: U kojoj meri je to bilo poznato običnim građanima?

 

G.K.: U to vreme je 99% proizvodnje bilo namenjeno vojsci, a samo oko pola procenta je išlo na kućnu elektroniku. Prema tome,  građani su mogli da steknu predstavu samo na osnovu kućnih proizvoda koji su im bili dostupni. Zato se kod ljudi i formiralo mišljenje na osnovu tadašnje nestašice, kao i na osnovu stanja proizvodnje aparata za kućnu upotrebu, koja je u to vreme bila sasvim zapostavljena. Svako preduzeće je imalo obavezu da proizvodi i nešto za opštu upotrebu. Mi smo, na primer, proizvodili električne satove i igračke, a neko drugi, recimo, električne digitrone. Ali to je bila naša sporedna delatnost, tako da ti proizvodi nisu bili ništa naročito ni po dizajnu, ni po kvalitetu. Ne može se reći da je takav pristup bio ispravan, ali i za to postoji objašnjenje.

 

Itogi: Šta je danas ostalo od tadašnjih sovjetskih preduzeća?

 

G.K.: Vrlo malo! To je nekada bila veoma razvijena grana privrede. U SSSR-u je preko milion ljudi radilo u sferi elektronike, postojala je izuzetna infrastruktura. Može se reći da je tek poneko od tih preduzeća opstalo, pa i to nije konačan bilans, jer mnoga od tih preduzeća i danas postoje, ali se ne razvijaju.

U našem preduzeću, na primer, modernizacija je započela tek 2005-2006. U izvesnoj meri smo nadoknadili izgubljeno vreme i faktički smo ispočetka kreirali novu naučno-tehnološku bazu, organizovali smo modernu proizvodnju i sklapanje čipova. Sve u svemu, sada ponovo imamo ono stanje kompleksnog napredovanja, kakvo smo imali u Sovjetskom Savezu.

 

Naime, mikroelektronske tehnologije su veoma složene i veoma skupe, i zato smo u prethodnom periodu, kada smo nadoknađivali izgubljeno vreme, morali da kupujemo tehnologiju od vodećih svetskih proizvođača. A sada već imamo svoje, konkurentne proizvode.

 

Itogi: A kada ćete se revanširati za neuglednu sovjetsku kućnu elektroniku?

G.K.: Mi ne proizvodimo gotove proizvode. Mi pravimo čipove. Danas se u ruskoj kosmonautici koristi mnogo uvozne elektronike. Naša je želja da se u te svrhe koriste domaći proizvodi. Sarađujemo sa „Roskosmosom“ u okviru nekoliko programa, ali to je dug proces koji će trajati godinama. Uopšte uzev, mi smo danas specijalizovani za izradu elemenata EPROM-memorije i fleš-memorije, na kojoj se informacija čuva i bez električnog napajanja. U pitanju su različite beskontaktne oznake i kartice, proizvodi radio frekventne identifikacije (RFID), SIM-kartice, čipovi sa visokim stepenom zaštite koji se koriste pri izradi ID-kartica, ličnih karti, bankovnih kartica i sl.

Itogi: Kada ćemo sami moći da proizvodimo mobilne telefone?

 

G.K.: Za to su potrebne drugačije tehnologije, tzv. CMOS-strukture za integrisana kola male potrošnje. To je posebna vrsta tehnologije, i u toj oblasti mi tek nadoknađujemo zaostajanje za Zapadom. Zato ne treba računati na to da ćemo u skorije vreme biti u stanju da samostalno proizvodimo čipove za mobilne telefone. Oni jednostavno ne bi bili konkurentni. Ali zato imamo solidne pozicije u oblasti tehnologije proizvodnje čipova na strukturama od silicijuma i germanijuma, koje omogućavaju izuzetno visoke radne frekvencije (do 10-20 GHz). Koriste se pri izradi  različitih senzora. Njima su, na primer, opremljeni savremeni automobili. To su senzori rastojanja, senzori potrošnje, radari itd. Sve u svemu, ne postoji nijedna kompanija na svetu koja bi istovremeno razvijala sve trenutno postojeće tehnologije.

Davno je prošlo vreme kompanija koje proizvode „sve za svakog“, ovo je vreme specijalizacije. Sa svakim proizvodom povezano je ogromno tržište, i to svetsko tržište. Mi danas uglavnom radimo za inostrana tržišta, izvozimo čipove interfejsa, konvertora, beskontaktne identifikacije. Imamo svoja predstavništva na Tajvanu, u Hong Kongu, u Šendženu.

 

Itogi: A kako stoji stvar sa ruskim tržištem?

 

G.K.: Kod nas u zemlji se tek formira struktura mikroelektronike. Faza obnavljanja ove privredne grane počela je bukvalno tek pre 5-6 godina, a čim se došlo do izvesnog napretka, odmah smo se suočili sa problemima krize 2008-2009. Pritom stanje u našem preduzeću nije tipično za celu proizvodnu granu. Nama je pošlo za rukom da napravimo veliki prodor u pravcu boljeg kvaliteta i krenemo napred. Međutim, situacija u ostalim preduzećima je različita. Neka od njih još uvek nemaju proizvode za civilno tržište i proizvode samo čipove za vojne uređaje koji su konstruisani još 80-ih godina. Takva potreba još uvek postoji, jer neke zemlje i danas u svome naoružanju koriste našu vojnu tehniku iz tog perioda. Kada ta tehnika prestane da se koristi, zatvoriće se i preduzeća koja je proizvode. Zato smatram da će se stanje mikroelektronike u Rusiji još menjati. Tim pre što svetske finansijske krize kao da sustižu jedna drugu.

 

Rusiji je potrebno da formira strategiju razvoja ove grane u postojećim makrouslovima. Smatram da bi neophodni segmenti ove strategije trebalo da budu razvoj unutrašnjeg tržišta, finansijske olakšice i ukrupnjavanje preduzeća, koje će, između ostalog, sprečiti rasipanje budžeta vojne industrije. (izvor: ITOGI)

Leave a Reply