Hardware

Ruski naučnici razvijaju prototip nove vrste superkompjutera

Ruski matematičar Jaroslav Sergejev, profesor na Državnom univerzitetu „Lobačevski“ u Nižnjem Novgorodu (Rusija) i na Kalabrijskom univerzitetu (Italija), razvio je metodu pomoću koje kompjuteri mogu da izvode operacije sa beskonačno velikim ili beskonačno malim brojevima, i na taj način kreirao prototip „kompjutera beskonačnosti“.

ITAR-TASS: Da li su Vaši izumi primenjeni u praksi ili su još uvek u sferi fundamentalne nauke?
Jaroslav Sergejev: Britanski matematičar i filozof Alfred Nort Vajthed je rekao: „Čovečanstvo napreduje tako što se povećava broj važnih operacija koje čovek može da obavlja, a da pri tome o njima ne misli“. Zahvaljujući „kompjuteru beskonačnosti“ čovečanstvo bez problema može da barata različitim beskonačno velikim i beskonačno malim brojevima kao da su obične, konačne veličine.

Metoda koju sam razvio može se koristiti kako za modeliranje objekata, tako i za kreiranje nove vrste numeričkih metoda, pomoću kojih je moguće vršiti mnogo preciznije proračune. Želim da istaknem da se ne radi o simboličkom računu, već o numeričkom. Do sada nije bilo moguće da se vrše operacije sa beskonačno velikim i beskonačno malim veličinama. Danas je, zahvaljujući novom jeziku, moguće preći sa kvalitativnog na kvantitativno određenje beskonačnosti.
Novu računarsku metodologiju već koriste naučnici u Rusiji, Italiji, Francuskoj, SAD i drugim zemljama. Ona omogućava da se zadaci linearnog programiranja, kao i globalne i lokalne optimizicije, rešavaju na sasvim nov način. Osim toga, matematika koja koristi beskonačno male (infinitezimalne) veličine može biti upotrebljena za rešavanje diferencijalnih jednačina. Veoma interesantni rezulatati su postignuti njenom primenom u perkolacionoj teoriji (teoriji proticanja tečnosti kroz porozne materijale ili proticanja električne energije kroz mešavinu čestica provodnika i izolatora).
Perkolaciona teorija je prvobitno nastala u pokušaju da se opiše proces prolaska vode kroz aparat za kafu. Zatim je počela njena primena u oblasti poluprovodnika. Iste metode mogu se koristiti i pri opisu prolaska vode kroz tlo.

ITAR-TASS: Hoće li se Vaš „kompjuter beskonačnosti“ pojaviti u industrijskoj proizvodnji?
J.S.: Ja sam stvorio potrebnu metodologiju i programski prototip koji funkcioniše. U stvari, u pitanju je običan kompjuter koji pomoću određenog programa emulira „kompjuter beskonačnosti“. Međutim, u suštini ga je veoma jednostavno proizvoditi i kao poseban hardver, što sa gledišta praktične primene predstavlja jednu od njegovih značajnih prednosti. Mogli bismo povući paralelu sa brojevima sa pokretnom decimalnom tačkom. Nekada su kompjuteri prilikom operacija sa takvim brojevima takođe koristili emulaciju, zatim je u tu svrhu korišćen specijalni koprocesor, a danas je to rešenje već ugrađeno u ‘jezgro’ svakog procesora. Kada je u pitanju ‘kompjuter beskonačnosti’, može se primeniti bilo koja od ovih opcija, ili se mogu realizovati sve zajedno, jer različitim korisnicima mogu odgovarati različite varijante upotrebe.

„Kompjuter beskonačnosti“ može naći primenu u svim oblastima u kojima se koriste proračuni sa visokim stepenom tačnosti. Danas su to praktično sve visokotehnološke grane industrije. Ovaj kompjuter će omogućiti da se stari matematički modeli učine preciznijim, ali i da se kreiraju novi, kakve danas još ne možemo ni da zamislimo. Da bi se to dogodilo, potrebno je da stručnjaci iz svake konkretne oblasti nauče da koriste ovu matematiku i ovaj novi računarski alat. Ako ne znate kako nešto funkcioniše, ne možete to ni primeniti u praksi. Tako je svojevremeno bio kreiran logaritmar, ali je pored toga bilo potrebno i da ljudi nauče kako se on koristi.
ITAR-TASS: Danas u razvoju industrije značajnu ulogu igraju superkompjuteri. Da li metode koje ste Vi predložili mogu biti iskorišćene u toj oblasti?

J.S.: „Kompjuter beskonačnosti“ se može smatrati jednom vrstom superkompjutera. On, naime, može da obavlja operacije koje običan kompjuter ne može, tj. on može da izvodi proračune sa veoma visokim stepenom tačnosti, zahvaljujući tome što koristi beskonačno male veličine. Na primer, ako let rakete možemo pratiti sa beskonačno visokim stepenom tačnosti, onda će ona pogoditi cilj sa sto puta većom preciznošću.
Nekada smo učili da beskonačno minus beskonačno daje neodređeni rezultat. Zato se i svako računanje automatski prekida kada se dođe do neodređenih vrednosti. U matematici koju ja predlažem račun se može nastaviti i nakon toga. Nestao je zid koji nas je sprečavao da napredujemo. Sada možemo ići dalje, s tim što je sasvim neizvesno šta nas tamo čeka. Rimljani, na primer, nisu znali ni za nulu, ni za negativne brojeve. Zato nisu mogli da napišu nijednu teoremu o nuli ili o negativnim brojevima. Na osnovu takve matematike bilo bi nemoguće napraviti kompjuter, jer je za izradu kompjutera potreban pozicioni brojčani sistem sa osnovom dva (tzv. binarni) ili sa osnovom tri. Danas imamo novu matematiku koja pred nama otvara sasvim nove horizonte.

Leave a Reply