Hardware

Ruski super-računar Lomonosov najbrži na svetu

Ruski super računar «Lomonosov» će postati prvi u svetu u brzini obrade podataka. On će moći da rešava zadatke koji su dosad bili nemogući. Na usavršavanju super računara rade stručnjaci kompanije «T-Platforme», koji su već uvećali njegovu jačinu do rekordnih za Rusiju 1,3 Pflopsa.

Naučnici su sebi postavili veoma ambiociozan zadatak — da podignu «Lomonosova» na prvo mesto u rejtingu visokotehnoloških sistema – Graph500. Taj rejting je razrađen u Americi da bi pokazao koji je od super računara sposoban da da najveće rezultate u analizi informacija velikih obima u takvim sferama kao što su bezbednost, gasna i hidrodinamika, farmaceutika i drugim oblastima. U Graph500 se ne uzima u obzir brzina procesora, kao što je slučaj u Tor500, već mogućnost obrade podataka. «Slikovito govoreći, to je isto što i porediti automobile po konjskim snagama i mogućnostima za manevrisanje» – objašnjava stručnjak za super računare kompanije «T-Platforme» Anton Korž:
“Pojavio se novi način ocene super računara, koji pokazuje drugu karakteristiku, a naime: brzinu obrade velikih količina informacija. Stavlja se naglasak na drugu oblast zadataka koje rešavaju super računari. Računice nema, već samo pretrage u velikim količinama informacija.”

Testiranje koje je sprovedeno u junu je postavilo «Lomonosova» na treće mesto. Na prva dva su američki i nemački kompjuteri. Ipak do novembra, kada je zakazano naredno testiranje, ruska mašina ima sve šanse da nadmaši svoje konkurente, kaže Anton Korž: “Imamo ideje kako da pojačamo računar. Radi se o tehnologijama sa kojima se mogu jednostavnije i efikasnije stvarati programi upravo u oblasti intenzivne obrade velikih količina informacija. Servere, komponente i ostalo «Lomonosova» nećemo dirati. Ali ćemo tražiti nove načine korišćenja intelektualne jačine super računara. “

Posle intelektualnog «podešavanja» «Lomonosov» će rešavati zadatke koje su ranije bile nemoguće za jednu mašinu, kažu stručnjaci. On će moći da obradi gigantske količine informacija u najkraćim rokovima. Recimo, da prati sve telefonske razgovore na planeti. Za strukture koje tragaju za teroristima takva pomoć je samo dobrodošla. Usavršiće se i sistemi za pretraživanje kao što su «Yandex» ili «Google». «Intelektualni zadaci obrade podataka se mogu uporediti sa vožnjom sokacima, kada treba stalno okretati, – govori Anton Korž. – U tom slučaju konjske snage ne pomažu: jednostavno nećemo uspeti da zaokrenemo, već ćemo uleteti u zid». «Lomonosov» se ne boji sudara: on ima sve šanse da pobedi na kompjuterskom driftu kao najspretniji «na krivinama».

Leave a Reply