Hardware

SBB u saradnji sa List Computers-om omogućava nabavku računara na 24 rate

SBB u saradnji sa List Computers-om omogućuje svojim postpaid korisnicima kupovinu računara na 24 rate, bez kamata, bankarskih kredita i provere u kreditnom birou.

SBB omogućuje svojim korisnicima, da sklapanjem ugovora sa List Computers-om iskoriste najpovoljniju ponudu kupovine računara.

Ponuda važi za SBB post-paid internet korisnike koji imaju zaključen ugovor na 12 meseci i MIX korisnike sa ugovorom na 24 meseca. Potrebno je doneti ličnu kartu, overenu  adminstrativnu zabranu i ličnu menicu ili penzioni ček i ličnu menicu.

Više informacija možete dobiti pozivom Info centra 011.330.52.52

Koji računari su u ponudi?

List Computers za korisnike SBB-a pod ovim uslovima nudi: monitor (BENQ 18.5” – G925 HDA); lap top (MSI CR-610, 15.6”, 2.1GHz sa bežičnim ruterom) i tri stona računara (EWE PC SERIES OFFICE, EWE PC SERIES PROFESSIONAL i EWE PC SERIES GAMER).

Na svakom računaru je instaliran Windows 7 operativni sistem, Office Word i Excel (licencirani), MS Messanger, Photo Gallery, Moviemaker, kao i odgovarajući antivirus program.

Kako do računara?

Ako se nalazite u Beogradu ili Novom Sadu, u Showroom-u će vas čekati predstavnice List Computers-a koje će obezbediti potrebnu dokumentaciju (blanko administrativnu zabranu i porudžbenice). Tu možete pogledati i izloženi računar koji se nalazi u ponudi Lista Computers-a za SBB korisnike. Na licu mesta možete popuniti dokumentaciju i predati predstavnicama List Computers-a. Ukoliko niste korisnik SBB post-paid interneta, možete potpisati i ugovor na licu mesta.

Ako se nalazite u bilo kom drugom gradu, na naplatnim mestima ćete naći svu potrebnu dokumentaciju i adresiranu kovertu (na List Computers). U kovertu ćete spakovati popunjenu dokumentaciju i poslati List Computers-u.

Leave a Reply