Hardware · PC računari

Seagate smanjuje garanciju sa 5 godina na 3 godine

Od 3. januara 2009. godine, Seagate smanjuje garantni rok na neke od svojih proizvoda sa 5 na 3 godine.

Smanjenje garantnog roka odnosi se na diskove za prenosne računare, desktop računare i eksterne diskove. Garancija Seagateovih proizvoda namenjenih poslovnoj upotrebi ostaje ista, a Seagate ovu promenu opravdava trenutnim garancijskim standardima na tržištu.

Leave a Reply