Desetogodišnjica proizvodnje baterija bez žive
Hardware

Sony slavi 10. rođendan baterija bez žive

Kompanija Sony ove godine obeležava desetogodišnjicu proizvodnje srebro-oksid baterija bez žive. Kao rezultat inovativnosti i privrženosti ekološkoj proizvodnji, nastao je izum koji eliminiše zagađujuće efekte baterija, a pritom ne smanjuje njihove performanse.

Popularni japanski proizvođač je pionir u razvoju baterije bez žive, a od 2005. godine Sony je lansirao proizvodnu paletu od čak 32 modela ovih baterija.

Desetogodišnjica proizvodnje baterija bez žive

Desetogodišnjica proizvodnje baterija bez žive

Deseta godina proizvodnje baterija bez žive, ujedno je i priznanje vizionarske ideje koja je iz kompanije Sony stigla deceniju pre zakonodavne inicijative Evropske unije, koja će od 1. oktobra 2015. godine zabraniti korišćenje žive u svim „dugme” baterijama.

Iako može biti veoma toksičan zagađivač, ova supstanca je korišćena u industriji baterija u malim količinama, od dva odsto ukupne težine baterije, kako bi sprečila rđanje baterija koje može dovesti do njihovog oticanja i curenja.

Nasuprot baterijama sa živom koje se mogu naći na tržištu, Sony baterije bez žive koriste prah od legure cinka koji je otporan na rđanje, a sadrže i anti-korozivni materijal u građi anode. Anti-korozivni materijal je proširen i na površinu, kako bi se sprečilo i najmanje curenje.

Kompanija Sony zdušno podržava inicijativu koja kao novi standard nameće razvoj baterija bez žive, jer će se na ovaj način smanjiti godišnja potrošnja ove otrovne materije za 470kg.

Leave a Reply