Hardware

Toshiba osniva novu kompaniju za lifestyle proizvode i usluge

Korporacija Toshiba objavila je osnivanje nove kompanije „Toshiba Lifestyle Co. Ltd“, preko koje će sprovoditi globalne poslovne aktivnosti u domenima vizuelnih proizvoda i kućnih uređaja. Kompanija će početi da radi 1. aprila 2014, sa početkom nove fiskalne godine, kao sastavna članica Toshibine Grupe za lifestyle proizvode i usluge (Lifestyle Products & Services), poslovne grupacije zadužene za Toshiba PC računare, TV uređaje i belu tehniku.

Do sada je poslovanje u domenu vizuelnih proizvoda obavljala Toshibina kompanija „Digital Products & Services“, koja je spojena sa kompanijom „Toshiba Home Appliances Co., Ltd.“, do sada zaduženom za kućne aparate i belu tehniku – u novu kompaniju-članicu Toshiba grupe. Od ovog spajanja očekuje se optimizacija troškova u svim segmentima poslovanja, kao i uspostavljanje efikasnijeg upravljanja resursima u oblastima u koje se ubrajaju i ljudski resursi i logistika.

toshiba-logo

Sa ciljem da se obezbedi brzo donošenje odluka o ključnim strateškim oblastima i razvoju proizvoda, i postigne maksimimalna sinergija ove integracije, oformiće se novi projektni timovi za regionalnu strategiju i planiranje proizvoda za inostrana tržišta, koji će biti pod neposrednom kontrolom predsednika kompanije. Konsolidacijom centrale nove kompanije, u Toshibinom Ome kompleksu u zapadnom Tokiju, osnažiće se saradnja između odeljenja prodaje i razvoja tehnologija, što je takođe značajan doprinos povećanju efikasnosti.

Istraživanje i razvoj u poslovanju „Lifestyle Products & Services“ grupe, uključujući i domen PC računara, biće takođe integrisano u namensku organizaciju u sklopu kompanije „Digital Products and Services“. Očekuje se da ovakav pristup doprinese inovacijama u kompletnim linijama tehnologija i proizvoda, i potpomogne stvaranju proizvoda sa velikom dodatom vrednošću.

Kompanija „Toshiba Lifestyle“ će se svojim poslovnim aktivnostima usredsrediti na jačanje prodaje u inostranstvu, posebno na tržištima u razvoju, uključujući i regione Jugoistočne Azije, Evrope i Bliskog istoka. To će takođe kanalisati resurse i sredstva kompanije ka oblastima sa vidljivim potencijalom, kao što su pametni kućni uređaji i usluge koje se pružaju preko računarskog oblaka (eng. cloud services) – čime će se TV i bela tehnika objediniti u mreže koje međusobno sarađuju, kao i ka prodaji B2B proizvoda kao što su profesionalni industrijski ekrani i monitori za profesionalnu primenu.

Toshiba će nastaviti da jača svoje poslovanje u domenu lifestyle proizvoda i usluga stvaranjem sinergija integrisanih aktivnosti u domenu digitalnih proizvoda i bele tehnike i ubrzavanjem predstavljanja novih proizvoda i usluga zasnovanih na tehnologijama zajedničkim za oba ova domena.

Podaci o novoj kompaniji

Naziv kompanije: Toshiba Lifestyle Co., Ltd

Datum osnivanja: 1. april 2014.

Direktor: Toshiro Ishiwatari (Toširo Išivatari)

Broj zaposlenih: Oko 1.400 (nekonsolidovani)

Kapital: 13.500 miliona jena

Lokacija: Suehiro-Cho, Ome, Tokio

Osnovna delatnost: razvoj, proizvodnja i prodaja TV aparata i bele tehnike

Leave a Reply