TV-Monitori

Jedinstveni stereodisplej bez nedostataka 3D-sistema

Trodimenzionalni adaptivni displej je razvijen od strane ruskih naučnika, zajedno sa inženjerima iz Istraživačkog centra za Samsung Electronics u Moskvi. Ovaj dizajn ima prednosti: formirana slika kod svakog korisnika i visoka efikasnosti sistema.

Tehnologija je razvijena u ruskom Institutu za fiziku Akademije nauka i razlikuje se od one koja se koristi u savremenim 3D-bioskopima. Jedinstven uređaj se sastoji od sistema za praćenje položaja ljudskog oka, sistema sočiva i mikroprojektora, koje i izgrađuju veći vidik svakom gledaocu.

Leave a Reply