TV-Monitori

Kompanija Merk koristiće Epsonovu tehnologiju za proizvodnju mastila za velike OLED displeje

Kompanija Merk i Seiko Epson korporacija najavile su saradnju i licenciranje dogovora o inkdžet mastilima koja se koriste za proizvodnju OLED displeja, odnosno displeja sa organskim svetlosnim diodama. Prema ovom dogovoru, Epson će za Merk obezbediti tehnologiju koja razlaže Merkove OLED materijale kako bi oni mogli da se koriste za proizvodnju printabilnih displeja, koji se dalje koriste u OLED televizijskim ekranima. Finansijski uslovi ovog poslovnog dogovora nisu otkriveni.

Korišćenje inkdžet tehnologije za štampanje OLED displeja zahteva kombinaciju postojanih OLED materijala i inkdžet tehnologije za brzo i precizno štampanje OLED materijala. Ovim partnerstvom udružuju se sposobnost kompanije Merk da proizvede visoko kvalitetne i postojane OLED materijale za inkdžet štampu i Epsonova ekspertiza u tehnologiji koja pretvara OLED materijale u mastilo i koja omogućava da ovakvo mastilo može da koristi uređaj za inkdžet štampu.
“Veoma smo zadovoljni strateškom odlukom da se udružimo sa Epsonom, jednim od vodećih svetskih kompanija iz oblasti inkdžet štampe”, izjavio je Karl Ludvig Klej, predsednik izvršnog odbora kompanije Merk. “Naši printabilni OLED materijali će u velikoj meri smanjiti troškove proizvodnje. Kombinovanje naše tehnologije sa Epsonovom tehnologijom omasoviće proizvodnju velikih OLED displeja, koji do sada, sa postojećim tehnologijama, nije bila jednostavna sa finansijskog i tehničkog aspekta.”

“Inkdžet štampa velikih OLED displeja rešava mnoge proizvodne probleme vezane za konvencionalne tehnike koje se koriste za ventilaciju isparenja”, izjavio je Minoru Usui, predsednik kompanije Epson. “Ovaj dogovor je još jedan primer kako Epsonova jednistvena Micro Piezo inkdžet tehnologija može da se koristi za unapređenje tradicionalnih proizvodnih procesa. Kompanija Merk, sa velikim tehničkim poznavanjem displeja, je idealan partner za ovu novu primenu.”
Merk i Epson će nastaviti sa bliskom saradnjom kako bi kreirali dobar plan za razvijanje formulacije mastila kako bi kompanija Merk mogla da se komercijalizuje i da odgovori na trenutne i buduće zahteve tržišta OLED televizora, uključujući kreiranje industrijskog standarda za proizvodnju OLED televizora pomoću inkdžet tehnologije.
Kroz ovu saradnju sa Epsonom, Merk je sada aktivan u svim relevantnim trenutnim i budućim TV tehnologijama. Prema istraživnjima tržišta*, OLED televizori će biti druga po značaju TV tehnologija nakon LCD televizora. Predviđeno je da će do 2017. godine LCD televizori imati 93% udela na tržištu svih prodatih televizora, a da će OLED televizori držati preostalih 7%. Očekuje se da će udeo OLED ekrana na tržištu nastaviti da raste.

Leave a Reply