Hardware

Vojvođanski IKT klaster o povećanju PDV-a

Najava povećanja PDV na računare sa 8 na 18% naišla je na mnoge reakcije u stručnoj i široj javnosti, u najvećem broju slučajeva su tareagovanja bila negativna – uključujući i ona od strane nekih od članova Vlade Srbije.

Kao organizacija kojoj je osnovni cilj napredak i razvoj sektora informacionih i komunikacionih  tehnologija (IKT), Vojvođanski IKT klaster posmatra najavu povećanja poreza na dodatu vrednost za računare kao ishitren potez Vlade Srbije. IKT zauzimaju izrazito istaknuto mesto u svim strategijama i razvojnim dokumentima, za šta postoje i dobri razlozi.

Kroz implementaciju snage računara u poslovanju se postiže veća konkurentnost i efikasnost preduzeća, a pristupačnost računara stanovništvu, naročito mladima, je od ključne važnosti za formiranje budućih kadrova koji će biti ne samo funkcionalno pismeni nego će kroz ovladavanje i upotrebu računara i Interneta biti u toku sa najnovijim dostignućima u oblastima kojima ce se baviti.

Zbog tih i mnogih drugih razloga, moramo se baviti popularizacijom IKT na svim nivoima. Projekat digitalizacije osnovnih škola u Srbiji je odličan primer kako valja otpoceti takav zamašan posao, ali je to samo jedan od prvih koraka na ovom dugoročnom, ali neodložnom poslu. Vlada Srbije treba da povlači pametnije poteze od povećanja PDV-a, poteze koji će doneti korist na dugi rok, makar se ugledala na Rumuniju u kojoj svi porezi i doprinosi na plate programera, na primer, iznose 0%.

To je jedan od načina da se, sa jedne strane omogući preduzecima iz sektora veci manevarski prostor i razvoj, a sa druge da se popularizuju profesije u ovoj branši kao perspektivna radna mesta od kojih se može dobro živeti. Danas je u Srbiji teško naći nezaposlenog IT stručnjaka i naš obrazovni sistem mora da odgovori na potrebe tržišta. Prema studiji koju je sproveo International Data Corporation (IDC) u roku od pet godina će za 90% radnih mesta u Evropi, IT veštine i znanja biti neophodne, pri čemu se predviđa manjak IT strucnjaka u istom periodu, i to čak do 400.000 radnih mesta.

Predlog za povećanje PDV-a na računare ne može usko da se posmatra isključivo iz stručne perspektive poreskih analiticara, niti snižavanje istog kao mehanizam socijalne zaštite ugroženih gradana. Ovo poslednje, u datom kontekstu je potpuna besmislica. U stvari, ovakav predlog je prst u oko svima koji se zalažu za napredak modernih tehnologija u Srbiji ne zato što bi takvo povećcanje drastično negativno uticalo na prodaju racunara, nego zato što se time šalje pogrešan signal iz Vlade Srbije.

Isto tako, smanjenje (umesto povećanja) PDV-a ne bi drasticno povećalo prodaju – ali bi to definitivno potvrdilo opredeljenje naše države da iskoristi informacione i komunikacione tehnologije za ono za šta su i stvorene – ubrzani napredak ekonomije. Ne samo zato što je pomoću računara moguće obaviti posao brže i efikasnije, nego zato što tako moguće raditi i ono što je bez racunara bilo nezamislivo.

Leave a Reply