E-servisi · Hardware

Vranje nabavlja IT opremu za E-upravu

Grad Vranje rapisao je tender za nabavku IT opreme za realizaciju projekta „E-uprava.vranje.rs – dostizanje standarda informatičkog društva“, koji se implementira u okviru Programa „Exchange 3“. Tender predviđa nabavku računara, skenera, servera i opreme za video nadzor. Sva neophodna dokumentacija može se preuzeti na ovoj strani.

Tenderska dokumentacija

Leave a Reply