ratel
Hardware

Za uvoz RiTT opreme potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti

Republička agencija za elektronske komunikacije obaveštava uvoznike radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme (RiTT opreme) da jestupanjem na snagu Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS”, broj 49/2013) od 13. juna 2013. godine, za uvoz RiTT opreme navedene u Prilogu 6.Odluke potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti, odnosno Potvrdu o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti koju izdaje RATEL ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme.

ratel

U skladu sa napred navedenim, RATEL apeluje na uvoznike da za RiTT opremu koju nameravaju da uvezu blagovremeno, pre nameravanog uvoza, podnesu zahtev i dostave kompletnu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (“Službeni glasnik RS“, broj 11/12). Na ovaj način će se omogućiti pravovremeno izdavanje Potvrde o usaglašenosti i time izbeći nepotrebno zadržavanje robe na carini i dodatni troškovi u carinskom postupku.

Sve potrebne informacije, uputstva, spisak srpskih standarda, kao i doneta akta neophodna za postupanje Agencije u vezi sa obavljanjem poslova ocenjivanja usaglašenosti, nalaze se u posebnom odeljku na Internet stranici Agencije pod nazivom RiTT oprema.

Leave a Reply