Categories
Hardware

HSA fondacija je predstavila šest novih članica

Danas je Fondacija Heterogene Sistemeske Arhitekture (HSA) predstavila šest novih članica. HSA Foundacija sa zadovoljstvom pozdravlja dolazak kompanija Apical, Arteris Inc., MulticoreWare Inc., Sonics, Symbio i Vivante Corporation na listu imena članica. Svaka kompanija dodaje svoje ekspertize u HSA ekosistem, pomažući u istraživanju, razvoju, proizvodnji, izradi, korišćenju i prodaji HSA Intelektualne Svojine (IS), heterogenih računarskih rešenja i softvera.

Ove nove članice su se fondaciji priključile na različitim nivoima uključujući nivoe: podrške, doprinosa i saradništva. Blisko sarađujući sa članicama osnivačima AMD, ARM, Imagination Technologies, MediaTek Inc., Samsung Electronics i Texas Instruments (TI), nove članice će dati svoj doprinos širenju HSA u heterogenom računarstvu.

“Što se više širi znanje o HSA Fondaciji, sve više smo svedoci spontanog rasta podrške širokog niza kompanija koje su zainteresovane za energetsku-efikasnost i heterogeno računarstvo,” kaže Greg Stoner, potpredsednik i upravni direktor HSA Fondacije. “HSA će omogućiti novu eru računarstva od mobilnih i ugradnih računara pa sve do HPC i računara namenjenih oblaku, ali to zahteva postojanje kompletnog lanca od IS i proizvodnje čipova pa sve do Nezavisnih Proizvođača Softvera.”