Internet

“SkyTel Srbija” nudi jeftino telefoniranje

Pojedine kompanije i institucije u Srbiji dobijaju ovih dana poziv da se prijave i koriste “SkyTel Srbija” za jeftino telefoniranje. “SkyTel Srbija” omogućuje uvođenje jeftinog telefonskog saobraćaja posredstvom Internet konekcije (VoIP- Voice over Internet Protocol). Korisnicima se nude 2 opcije i to “SkyTel Business” za poslovne korisnike i “SkyTel Home” za privatne potrebe.

Prijave za korišćenje usluga “SkyTel Srbija” prima kompanija “TDS Limited” sa kojom se sklapa ugovor. Nakon potpisivanja ugovora “TDS Limited” instalitra odgovarajući uređaj. Troškovi telefoniranja su višestruko manji nego kod Telekoma i na sajtu se tokom 24 časa mogu videti troškovi svakog obavljenog razgovora. Korisnici “SkyTel Srbija” su već OESC, CESID, Pharm, Olam, LHB banka, UNS, Zdravlje Leskovac, Business Net, Jugoagent i dr. Kontakti i prijave se mogu obaviti preko sajta ili e-maila.
Izvor: Tanjug,  ICT servis

Leave a Reply