Internet

112.000 Evropljana novih korisnika Interneta za 7 dana

Telecentri Evrope su od 28. februara do 5. marta 2011. godine, sproveli evropsku kampanju Onlajn nedelja sa ciljem da 100.000 ljudi koji ranije nisu koristili računar i Internet počnu da ga koriste. U okviru ove nedelje bilo je uključeno više od 112.000 ljudi!

U Srbiji nacionalni koordinator ove kampanje bila je IAN Međunarodna mreža pomoći.

 

Telecentre Europe 2011

Oko 35 nevladinih organizacija, javnih institucija i medija je bilo uključeno u promociji eVeština tokom ove nedelje. One su ohrabrivale svoju lokalni zajednicu da steknu IT veštine, da počnu koristiti Internet, a neke organizacije su omogućile i besplatno polaganje ECDL ispita. Na kraju 1113 građana i građanki Srbije se uključilo u ovu akciju i direktno učestvovalo u evropskoj kampanji Onlajn nedelja, kliknuvši na brojače koji su se nalazili na srpskim veb sajtovima

Klikni ka Evropi

(uključujući veb sajtove IANa, eMreže, Narodne biblioteke Srbije, Humanog Banata, NSHCa, itd.). To je Srbiju postavilo na 8. mestu među 30 evropskih zemalja koje su učestvovale u ovoj kampanji. 41% uključenih ljudi u Srbiji su bili po prvi put korisnici Interneta! IAN je ponudio svim građanima besplatno ECDL testiranje tokom ove nedelje, a 14 polaznika je iskoristilo ovu mogućnost i položilo 31 besplatan ECDL ispit.

Kampanja je deo IAN-ovog projekta Klikni ka Evropi koji podržavaju Evropska unija i Microsoft

 

Leave a Reply