Internet

20 godina Interneta

Dvadeset godina posle otkrića interneta, jedno globalno istraživanje je ustanovilo da većina ljudi u svetu danas smatra pristup internetu osnovnim ljudskim pravom.
BBC-jevo istraživanje je obuhvatilo ispitanike u 26 zemalja, a zaključak je da se četiri petine ispitanika slaže da svako ima pravo da koristi internet.

Sličan broj ispitanika je rekao da im internet daje veću slobodu.

Dok je većina stanovnika Južne Koreje i Nigerije bilo protiv regulisanja interneta, ispitanici u Kini i Britaniji su podržali takvu ideju.

Iako četvrtina svetskog stanovništva koristi danas internet, samo jedan posto stanovnika Bangladeša ima pristup svetskoj elektronskoj mreži podataka.

Leave a Reply