Internet

3 miliona Internet korisnika u BiH

Internet u Bosni i Hercegovini, prema podacima iz decembra 2013, koristi 3.042.656 osoba, što predstavlja povećanje od 40,33 posto u odnosu na 2012, objavila je Regulatorna agencija za komunikacije BiH .

Kako je saopšteno, značajan porast broja korisnika Interneta i stope penetracije u 2013. godini, u odnosu na prethodne godine, rezultat je uključivanja u analizu korisnika Interneta putem mobilnih mreža.

Ukupan broj korisnika Interneta, na dan 31. decembar 2013. godine, putem fiksnih mreža iznosio je 2.191.072 , dok je putem mobilnih mreža iznosio 851.584.

Stopa penetracije u 2013. godini određena je na osnovu procene Agencije za statistiku BiH o broju stanovnika od 30. juna 2013. godine (3.831.555 stanovnika).

Prema podacima RAK-a, ukupan broj priključaka širokopojasnog interneta iznosi 630.698 što je za 34,36 posto više nego u 2012. godini. Dok je ukupan broj priključaka mobilnog interneta u 2013. godini iznosio 114.549.

S obzirom na na tehnološku zastupljenost u BiH dominira širokopojasni pristup internetu, putem ADSL-a (57,06%), zatim kablovski pristup (29,75%), te bežični pristup (12,75%).

internet - broj korisnika bih-slika za tag

No, uprkos porastu broja korisnika na tržištu širokopojasnog pristupa Internetu putem fiksnih mreža, Bosna i Hercegovina, s obzirom na penetraciju od 13,47 posto, spada u grupu slabije razvijenih zemalja regiona i znatno je ispod proseka EU 27 gde je na kraju 2012. godine penetracija iznosila 28,80 posto.

U izveštaju o stanju tržišta, navodi se i da je u toku 2013. godine došlo do značajnog unapređenja ponude usluga prenosa podataka, pre svega kod pružanja ADSL usluga, što se ogleda kroz povećanje pristupnih brzina, uvođenja novih paketa namenjenih različitim kategorijama korisnika, a došlo je i do sniženja cena postojećih paketa. Takođe, operatori su proširili ponudu vezanih usluga. Naime, operateri uobičajno nude integrisanu ponudu usluga – fiksne telefonije, mobilne telefonije, širokopojasnog pristupa Internetu i IPTV usluge.

Prema podacima RAK-a, ukupan broj korisnika paketa usluga za 2013. godinu iznosio je 244.706 korisnika što je za 48,93 posto više nego u 2012. godini.

Kako je saopšteno iz RAK-a, tokom 2013. godine nije bilo značajnijih promena na tržištu komunikacija te i dalje najveći udeo imaju BH Telecom sa 23,93 posto i Telekom Srpske sa 23,09 posto tržišnog udela.

Leave a Reply