Internet

538 miliona kineza na internetu

U najnovijem izveštaju Kineske akademije društvenih nauka o razvoju novih medija se kaže da se neprestano povećava broj korisnika, dalje se pojačava komunikaciona funkcija i uloga u vladinim poslovima, čime su novi mediji postali nova snaga za unapredjenje razvoja kineskog društva.

Prema statistici, do kraja juna ove godine, broj korisnika interneta u Kini dostigao je 538 miliona, popularnost iznosio 40 odsto. Od kojih 388 miliona su korisnici interneta na mobilnoj telefoni. 415 miliona Kineza čitaju vest, slušaju muziku i dobiju novo znanje na internetu. 274 miliona Kineza koriste mikroblog.

Pored toga, mnogi Kinezi kupuju raznovrsne robe, plaćaju za struju, vodu, stanarinu na internetu. Internet banke rade isto kao tracicionane. Smart mobilni telefon i tablet kompjuter su postali novu kulturnu i zabavnu platformu.

Leave a Reply