Internet

59% od 15 miliona korisnika twitera u UK prati dnevne novine

Studija koju je sproveo Newsworks (telo koje su formirali glavni novinski izdavači u Velikoj Britaniji) pokazalo je da 59% od 15 miliona korisnika twitera u UK prati dnevne novine.

Skoro polovina njih prati najmanje jednog određenog novinara.

twitter

 

Još jedna studija bazirana na YouGov bazi korisnika twitera bavila se pitanjem kakvu ulogu imaju novine kod korisnika društvenih mreža. Pokazalo se da ljudi odlaze na twiter, jer je on živ, javni i omogućava konverzaciju. Kada pronađu vest na twiteru oni, ipak, odlaze na novinski sajt da bi dobili više sadržaja, sto još jednom potvrđuje simbiozu ova dva medija.

Leave a Reply