Internet

65% korisnika interneta u Evropi

Rezultati koje je objavila EU pokazuju da se broj Evropljana koji redovno koriste internet udvostručio u odnosu na 2006 i trenutno iznosi 65 posto.

Veličina evropskog tržišta, čiji korisnici trenutno konkurišu Amerikancima kada je reč o navikama korišćenja interneta, online kupovini preko kompanija kao što je Amazon ili objavljivanju sadržaja na Facebook-u, razlog je zbog kojeg tehnološki divovi trenutno na Evropsku uniju gledaju kao na novo lukrativno tržište.

Korišćenje smartphonea i drugih mobilnih uređaja koji omogućavaju jednostavan pristup internetu i sve brža internet veza povećali su nivo korišćenja interneta, ali brojke i dalje variraju među regionima.

U državama poput Grčke, Portugala i Italije, koje su najviše pogođene krizom, čak jedna trećina stanovništva nikada nije koristila internet, tvrdi Eurostat. U skandinavskim zemljama, kao što su Švedska i Norveška, svega šest posto stanovništva spada u tu kategoriju.

Korišćenje interneta u Evropi i dalje je na značajno višem nivou u poređenju sa ostalim regionima, pogotovo novim tržištima zemalja koje tek sad ulažu u brzi internet i mobilne mreže. Ipak, razlike u korišćenju u različitim delovima Evrope mogle bi da postanu prepreka političkim planovima za obnovu takozvane digitalne ekonomije.

Evropska komisija za sledeću godinu planira da kreira jedinstveno tržišta za internet i telekomunikacijske usluge. Cilj je da redukuje birokratiju i tako pomogne kompanijama u prodaji digitalnih usluga. Međutim, budući da različiti regioni imaju različite potrebe, kao i nivoe korišćenja interneta, pronalaženje zajedničkog rešenja moglo bi biti izazovnije nego što se čini.

2 thoughts on “65% korisnika interneta u Evropi

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Na pocetku poslednjeg pasusa ovog teksta pise: “Evropska komisija za sledeću godinu planira da kreira jedinstveno tržišta za internet i telekomunikacijske usluge”. Nesto se oduzilo pomenuto planiranje?!

  Zasto EU, s jedne strane, kao svoj cilj propisuje u clanu 3. Ugovora o funkcionisanju EU “visokokonkuretnu socijalnu trzisnu privredu”, a s druge strane, insistira na stvaranju evropskog jedinstvenog trzistu za elektronske komunikacije (videti, npr. “Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent”)?

  Da li je zato, pored clana (komesara) EK Günther Oettinger – za digitalnu ekonomiju i drustvo, imenovan i potpredsednik EK Andrus Ansip – za jedinstveno digitalno trziste?

  Usput, nismo ni mi u Srbiji tako losi. Prema saopstenju RZS (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=2557), “62,8% domacinstava poseduje internet prikljucak”. Videti, takodje, i najnoviji RATEL-ov “Pregled zastupljenosti usluge pristupa Internetu u Republici Srbiji po okruzima”.

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U mom prethodnom komentaru u drugom pasusu stoji: “Ugovora o funkcionisanju EU”, a trebao da stoji: “Ugovora o EU”. Izvinjavam se zbog greske.

  Dejan Popovic

Leave a Reply