Internet

9 milijardi uređaja konektovanih na Internet

U 1995. godini Internet je povezao ukupno 50 miliona uređaja. U 2011. taj broj se povećao na 4.3 milijarde. 

Kompanija Cisco očekuje da će se do 2020. na internet godišnje konektovati preko 50 milijardi različitih aparata. Ovo je zasnovano na proceni da je već u 2012. godini broj konekcija bio dupliran u odnosu na 2011. (8.7 milijardi).Morgan Stenli (Morgan Stanley) međutim, očekuje da će u 2020. taj broj biti daleko veći – čak 75 milijardi. Naime Morgan Stenli tvrdi da u ovom trenutku na tržištu ima ili će se uskoro pojaviti, preko 200 uređaja ili opreme koji će moći da se konektuju preko Interneta, a koji do sada nisu koristili ovu mogućnost. 

Leave a Reply