fiber-optic
Internet

900.000 korisnika širokopojasnog interneta u Hrvatskoj

Broj širokopojasnih priključaka putem nepokretne mreže prešao je 900 hiljada u Hrvatskoj.

Na kraju prvog tromesečja 2013. godine iznosio je 900.509 širokopojasnih priključaka što daje prosečnu gustinu od 21,02 posto, javljaju iz HAKOM-a.  Zajedno sa brojem priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mobilnih mreža, čija gustina iznosi 8,79 posto, ukupna gustina u mobilnim i nepokretnim mrežama dosegnula je na kraju prvog kvartala 2013. godine 29,81 posto. Prvi put je zabeležen rast priključaka u gotovo svim županijama, a što je direktna posledica većih ulaganja operatora.

fiber-optic

Od ukupnog broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže 47,88 posto odnosi se na pakete usluga kojih je gotovo 20 posto više nego u prethodnom kvartalu, odnosno 431.190.

Leave a Reply