Internet

900 prijava “Net patroli” za 11 meseci

Net patrola, mehanizam za prijavu nelegalnih i štetnih sadržaja na internetu, primio je više od 900 prijava za 11 meseci, a 140 je prosleđeno mreži INHOPE.

Od svih pristiglih prijava koje su sadržale linkove ka materijalima seksualnog zlostavljanja maloletnih osoba (MSZMO), operateri Net patrole su generisali preko 140 prijava koje su dalje prijavljene međunarodnoj mreži operatera onlajn mehanizama za prijem prijava INHOPE.

Najveći broj tih 140 prijava prosleđen je putem lokalnih članova INHOPE mreže i lokalnim državnim policijama, i to na teritorijima Tajlanda, Ruske federacije, Sjedinjenih američkih država, Nemačke, Holandije i mnogih drugih država. Operateri Net patrole navode da je mreža INHOPE veoma efikasan način komunikacije između lokalnih onlajn mehanizama za prijem prijava, i to tako što onlajn mehanizmima iz 49 različitih država mreža INHOPE omogućava neposrednu komunikaciju i razmenu prikupljenih podataka, nakon čega svaki od mehanizama putem direktnog kontakta prosleđuje sve materijale za koje se proceni da su verovatno nelegalni nacionalnoj policijskoj službi. Državni organi zatim sprovode istrage, sakupljaju dokaze i grade slučajeve posedovanja i deljenja MSZMO.

net patrola

Jedna od prijava koju je Net patrola nedavno primila, sadržala je link ka veb stranici na kojoj su se nalazile podrobne informacije o načinu kupovine više od 30 dužih filmova koji su sadržali teške oblike MSZMO, i to uglavnom mlađih maloletnih osoba do 14 godina. Pomenuta veb stranica bila je aktivna svega 3 dana pre nego što je prijavaljena Net patroli. Operateri Net patrole su analizirali stranicu i sve podatke preneli srpskoj policiji, kao i INHOPE mreži. U roku od 12 sati, stranica je uklonjena, a prethodno su svi tehnički podaci prosleđeni i nacionalnoj policiji države u kojoj je stranica bila postavljena.

Operateri Net patrole naglašavaju da ovako uređen sistem INHOPE mreže omogućava da nelegalni materijali budu uklonjeni u roku od 24 sata u preko 80% slučajeva, a da istovremeno policija dobija korisne informacije o tome gde se hostuju materijali, tehničke detalje hostovanja i druge vrste statistika i informacija.

Materijali koji sadrže seksualno zlostavljanje maloletnih lica predstavljaju problem celokupnog sveta, nadilaze državne granice i zahtevaju koordinisan i udružen napor svih korisnika interneta, onlajn mehanizama za prikupljanje prijava , državnih organa i međunarodnih organizacija kako bi se ovi nedozvoljeni materijali uklonili sa interneta.

Na ovaj način, svako ko prijavi MSZMO u Srbiji neposredno pomaže policijama širom sveta da upotpune istrage protiv pedofila i drugih nasilnika nad decom.

Izvor: B92

Leave a Reply