Internet

Adobe razvio Flash sandbox zaštitu za Firefox

Adobe je izdao test verziju koda koji pruža sandbox funkcionalnost za Flash unutar Firefox web browsera. Reč je o sigurnosnom mehanizmu koji služi za pokretanje potencijalno malicioznog koda u posebnom okruženju kako bi se sprečilo iskorišćavanje ranjivosti i kompromitacija sistema.

Na sličan način Google je već implementirao zaštitu u Chrome web browseru i Google Reader softveru. Sigurnosni istraživač iz Adobea, Peleus Uhley, izjavio je da nakon uvođenja sandbox tehnologije za Adobe Reader X od novembra 2010, nije zabeleženo nijedno uspešno iskorišćavanje ranjivosti.

Navodi da očekuju iste rezultate sa Flash Player sandbox dodatkom za Firefox. Adobe je koristio elemente sanbox tehnologije koje je Google ugradio u Chrome nakon niza napada na popularnu Flash platformu. Google inženjer na lokalnom računaru uspeo je da razbije tehnologiju 2 meseca kasnije. Tehnologija nije razbijena sa udaljenog računara i smatra se sigurnom.

Leave a Reply