Internet · Provajderi

ADSL Speed UP

Usluga ADSL SpeedUP, namenjena svim korisnicima  Internet usluge ADSL Telekom Srbija, omogućava prelazak na veće brzine ADSL paketa 3 sata od momenta aktivacije
Dodatna usluga ADSL Speed UP predviđena je da se aktivira samo preko sajta www.telekom.nadlanu.com.  a korisnicima omogućava sledeće:

  • Korisnici koji žele da aktiviraju ovaj tip usluge, potrebno je da se prijave putem  Internet portala, nakon čega će, u roku od 24 sata od momenta samog prijavljivanja korisnika, biti kreiran i profil korisnika.
  • Nakon kreiranja profila korisnici će po sopstvenoj želji aktivirati ADSL SpeedUP uslugu unosom svojih korisničkih podataka (telefonski broj i ID korisnika).

– Usluga ADSL SpeedUP se dodatno naplaćuje po svakom započetom intervalu u iznosu od 50 dinara (bez PDV-a).

– Korisnicima se pruža mogućnost aktivacije povećanja brzine na prvi naredni ADSL paket u okviru usluge ADSL SpeedUP –  četiri „klika“ se dobija po ceni od tri pojedinačna „klika“.

  • Početkom svakog kalendarskog meseca korisnik će moći četiri puta u okviru jednog paketa da poveća brzinu po ceni od 150 dinara. ( Ne odnosi na korisnike koji već imaju treći paket, tj. brzinu od 1,5 Mb )

Obračun naknade za dodatnu uslugu ADSL SpeedUP će korisnicima biti dostavljen zajedno sa obračunom naknada za uslugu ADSL.

Leave a Reply