Internet

Afrika na Internetu

Mobilna telefonija u Africi cveta, ali ne i internet. U mnogim afričkim zemljama korisnici još uvek plaćaju astronomske sume za pristup internetu – veoma sporom internetu. Ali, i to bi uskoro trebalo da se  promeni

Dug red ispred Internet-Caféa u glavnom gradu Kenije Nairobiju, nije nimalo neobična slika za Afriku. Mladež, koja čini više od polovine stanovništva Kenije, želi da koristi internet. Ta želja, međutim, budi kod mnogih frustracije. Joseph, jedan od posetilaca Internet-Cafea objašnjava da je glavni izvor tih frustracija što je potrebna cela večnost dok se otvori jedna jedina web-stranica. “Trebalo mi je 15 minuta samo dok otvorim svoje e-mailove. To i nije baš zabavno, a uvek je tako,” priča Joseph.

Astronomske sume za jedan sat proveden na internetu

Sa istočne obale Afrike brzi pristup internetu bi trebao da se proširi dalje. Pogotovo nije zabavno kad se malo pobliže pogledaju cene. Jedan sat proveden na internetu stoji jednu trećinu dnevnice jednog radnika u Keniji. Razlog ovako slabih i sporih internet veza je što sve to ide preko satelita. Venansius Baryamureeba, profesor za računarske tehnologije na Makere Univeryitetu u Ugandi, govori da su pre svega troškovi za širokopojasni pristup velika prepreka, koja treba da se premosti. “Konekcija, za koju se u Everopi možda plaća desetak dolara, u Africi košta hiljadu dolara. Sa jednim optičkim kablom bi troškovi bili deset puta manji.”

I Facebook prepoznao potencijal afričkih korisnika

Nedavno je iz Saudijske Arabije u istočnu Afriku stigao jedan optički kabl, koji je potreban za uspostavljanje brzih internet veza. Kenijska vlada je već najavila veliku informativnu kampanju kako bi što više građana motivisala za brzi internet. Generacija facebook je oduševljena.
Učenik George Mungai Munyaki sa oduševljenjem priča da provodi oko tri sata nedeljno na Facebook-u. “To je puno više nego pre, jer je Svahili naš jezik. Engleski je strani jezik. Logično je da koristiš više onaj jezik koji bolje poznaješ,” kaže George.

Kenijci se sada nadaju u bolji i brži kontakt sa svetom. Jer smatraju da će brzi pristup internetu pospešiti privredu u Keniji, gde trenutna stopa nezaposlenosti iznosi 75%. Prve konekcije putem brzog pristupa internetu, u Keniji bi trebale da  se uspostave do kraja ove godine.

Leave a Reply