Internet

Agencija Tanjug na novom domenu

Nacionalna novinska agencija Tanjug je prešla sa starog Internet domena tanjug.co.yu na novi Internet domen tanjug.rs, pri čemu će stari biti u upotrebi do 31. avgusta 2008. godine.

Takođe je promenjena i adresa Tanjugovog sajta sa www.tanjug.co.yu na www.tanjug.rs s tim što će raditi i stara adresa do 31.avgusta 2008. godine.

Leave a Reply