Internet

Agencija za borbu protiv korupcije postala korisnik web servisa APR-a

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić i direktor Agencije za privredne registre (APR) Zvonko Obradović potpisali su danas ugovor u skladu sa kojim će Agencija za borbu protiv korupcije redovno preuzimati podatke o pravnim licima i preduzetnicima koji se registruju u APR-u.

Ugovorom o preuzimanju podataka precizno su definisani način i uslovi korišćenja veb-servisa koje je APR kreirala za potrebe državnih organa i posebne grupe korisnika usluga dostavljanja podataka iz jedinstvenih elektronskih baza podataka, koje su u nadležnosti te agencije.

apr-sajt

Agenciji za borbu protiv korupcije biće na raspolaganju dva veb-servisa APR-a: za preuzimanje podataka o registrovanim pravnim licima i preduzetnicima, sa svim statusnim promenama koje se registruju u privrednim subjektima, kao i za preuzimanje podataka o povezanim licima i njihovim ulogama u drugim licima.

Agencija za privredne registre definisala je, u cilju modernizacije načina rada državne uprave i razmene podataka sa drugim državnim organima i organizacijama, kao i efikasnijeg ostvarivanja svojih zakonskih obaveza, koncept za prelazak sa klasičnog načina rada na poslove zasnovane na principima elektronskog poslovanja i elektronske uprave.

Primenom najsavremenijih informaciono-komunikacionih tehnologija stvorena je mogućnost za uspostavljanje servisa i realizaciju razmene podataka i informacija sa drugim državnim organima.

Pomenute veb-servise APR-a za preuzimanje podataka, koji su od danas dostupni i Agenciji za borbu protiv korupcije, već koriste Narodna banka Srbije, Poreska uprava i Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodi se u zajedničkom saopštenju Agencije za borbu protiv korupcije i APR-a.

Leave a Reply