Internet

Akademskoj mreži Srbije domen .ac.rs

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Srbije obavestilo je RNIDS da se upravljanje adresnim prostorom .ac.rs prepusti Konferenciji univerziteta (Konus) koja treba da uređuje uslove registracije domena za sve akreditovane visokoškolske ustanove – fakultete i institute.

Konferencija univerziteta Srbije je već odlučila da je pravno lice kojem se taj posao poverava – Univerzitet u Beogradu koji, inače, zastupa Akedemsku mrežu od samog osnivanja, i odmah je naložila da se, bez ikakvih ograničenja, pripremi i sprovede postupak prebacivanja sa domena na .ac.rs za sva pravna lica i tela (31 fakultet i institut) koja imaju domen na .ac.yu.

Akademska mreža Srbije mora do kraja godine da ustanovi pravila po kojima će se postupati i proslediti ih Konus-u na usvajanje.

Leave a Reply